Kanta-Häme

Hämeenlinnaa uhkaa 13 miljoonan alijäämä

Hämeenlinna kaupungin on ryhdyttävä entistä reippaammin tasapainottamaan talouttaan, sillä muuten tämän vuoden budjetti voi painua jopa 13 miljoonaa euroa miinukselle.

Kaupunginhallituksen tiedoksi tuotiin maanantaina huolestuttavia talouslukuja. Suurin ennakoimaton muutos on se, että kaupungin verotuloennuste on painunut 8,2 miljoonaa pienemmäksi kuin aiemmin arveltiin.

Lisäksi käyttötalousmenoja uhkaa noin viiden miljoonan euron ylitys. Suurimmat ylitykset ovat tulossa lasten ja nuorten lautakunnalle sekä ikäihmisten lautakunnalle.

Lasten ja nuorten lautakunnan ylitysuhka on 1,9 miljoonaa euroa. Budjetissa oli oletettu, että lastensuojelumenot vähenisivät viimevuotisesta 1,3 miljoonaa euroa, mutta tällaiseen säästöön ei ole päästy.

Ikäihmisten lautakunnan 1,8 miljoonan euron menoylitys johtuu lähinnä siitä, että vanhusten palveluasumisen ostokustannukset sekä omaisten hoidon tukimenot ovat odotettua suuremmat.

Muiden lautakuntien ylitykset ovat 0,2 miljoonasta 0,4 miljoonaan euroa.

Kaupungin taloutta rassaa myös se, ettei tontteja saada myydyksi niin paljon kuin etukäteen on arvioitu. Tavoitteesta voidaan jäädä jopa noin miljoona euroa.

Yksi epävarmuustekijä liittyy epäselvään Niuvanniemen sairaalan laskuun. Kyse on 0,7 miljoonasta eurosta, jonka maksajaa ei tässä vaiheessa tiedetä. On mahdollista, että lasku lankeaa kaupungin vastuulle.

Kuopiossa sijaitseva Niuvanniemihän on psykiatrinen sairaala, joka hoitaa pääasiassa tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättyjä oikeuspsykiatrisia potilaita.

Kaupunginhallitus päätti jo toukokuussa monista talouden tasapainottamistoimista, ja niitä jatketaan edelleen. Yksi näistä säästökeinoista on se, että toimijoiden tulee siirtää tälle vuodelle suunniteltuja ei-välttämättömiä hankintoja ensi vuoteen.

Eri toimijoiden tulee myös etsiä aktiivisesti sekä säästö- että tulonlisäysmahdollisuuksia.

Säästöjä toivotaan myös tulevasta työllisyydenhoidon ja kotouttamisen toimintamallista, jonka on tarkoitus valmistua tänä syksynä.

Lisäksi palveluverkkoa pyritään karsimaan. Seuraavaksi laaditaan selvitys, joka kokoaa yhteen eri vastuualueiden tekemät palveluverkkopäätökset.

Kaupunginhallitus edellyttää, että henkilöstömenot pidetään kurissa. Kaupunginhallitus totesi jo kesäkuussa, että henkilöstötuloksellisuusohjelma on edelleen voimassa ja ettei henkilöstömäärä saisi kasvaa. HäSa