Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinnalle syntyy jo syömävelkaa - Mutta mihin kuntaan sulautetaan maakuntakeskus?

Kaupungin vuosikate painuu historiallisesti pakkaselle.

Hämeenlinnan kaupungin tulot eivät viime vuonna riittäneet käyttömenoihin. Kaupunki syö enemmän kuin se tienaa eli syntyy niin sanottua syömävelkaa.

Investoinneista tehtävät poistot ovat painamassa kaupungin talouden parikymmentä miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Hämeenlinnan talous on historiallisen huonossa kunnossa, sillä ainakaan nykymuotoisen kirjanpitojärjestelmän aikana tulot eivät ole jääneet käyttömenoja pienemmiksi. Kaupunki täyttäisi jo lakisääteisen kriisikunnan yhden kriteerin, jos lainsäädäntöä kriisikunnista ei olisi muuttunut viime vuonna.

Voimassa olevan kuntalain mukaan kunnan on katettava vanhat alijäämät neljässä vuodessa. Hämeenlinnan taloussuunnitelma kertoo, että kaupungin on vaikea kattaa alijäämiään. Kuluvan vuoden talousarvio on tasapainossa, mutta arvioita tuloista ja menoista on kirjattu siihen optimistisesti.

Hämeenlinna ei yksin

Hämeenlinna ei ole ainoa kunta, jonka talous on rapissut heikkoon kuntoon.

– Kuntien talouden kehitys on ylipäätään ollut heikko. Vanha näkemys siitä, että vain pienten taantuvien maalaiskuntien talous olisi heikko, ei pidä paikkansa, sanoo Tampereen yliopiston kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri.

Vakkurin mukaan oleellinen asia kuntataloudessa on sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) menojen kehitys. Kuntien sote-menot ovat suuret ja monissa kunnissa ne ovat kasvaneet tuloja nopeammin.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus sai joulukuussa raportin, jonka mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan viime vuoden menot uhkaavat kohota 8,2 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmiksi.

– Sote-menoja saatetaan pitää eränä, jonka kasvuun mielellään vaikutettaisiin. Kyse on kuitenkin toiminnasta, johon tarvitsee satsata, Vakkuri sanoo.

Sote-menot ovat suurelta osalta lakisääteisiä. Niistä myös merkittävä osa syntyy sairaanhoitopiirien keskussairaaloissa, joiden toimintaan kuntien on vaikea vaikuttaa.

Hämeenlinna ei ole ainoa maakuntakeskus, joka joutuu rahoittamaan käyttömenojaan velalla. Kouvolan kaupungin talous on ollut pitkään alijäämäinen. Sille on syntynyt syömävelkaa jo kaksi vuotta.

– Kouvolan talouden sopeuttamistarve on noin 20 miljoonaa euroa, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Kouvolassa rajut leikkaukset

Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ohjelman, jolla muun muassa perusopetuksen koulujen määrä leikataan 34:stä 20:een. Lukioiden määrä puolitetaan kahteen.

Kouvolassa on käyty jo kahdet yt-neuvottelut. Kolmannet alkavat tämän vuoden keväällä. Henkilöstöä leikataan 200 henkilötyövuodella. Lähes koko henkilöstö lomautetaan kolmeksi viikoksi.

– Säästöt syntyvät kuitenkin pitkän ajan kuluessa. Perusopetuksen järjestelyjen 8 miljoonan euron säästö saadaan vasta kymmenen vuoden kuluttua.

Kuntalaissa on määritelty kriteerit kriisikunnalle. Tällainen kunta joutuu valtiovarainministeriön erityistoimien kohteeksi. Eräitä pieniä kriisikuntia on sulautettu naapurikuntiin.

– Menettely ei kaikissa tapauksissa ratkaise ongelmia. Seudun muutkin kunnat ovat usein aika huonossa kunnossa.

– Se, mitä kuntaliitos muuttaa, on, että kunnan rahoituspohja kasvaa. Veronmaksajia on enemmän, Vakkuri arvioi.

Nyt kuitenkin myös useiden maakuntakeskuksien talous on huonossa.

– On hyvä kysymys, mihin kuntaan sulautetaan maakunnan keskus. Kriisikuntamenettelyä ei ole oikeastaan luotu tällaisia tilanteita varten, Vakkuri sanoo. HÄSA

Kommentti: Ristiriita on jyrkkä

Hämeenlinna saattaa turvautua kirjanpitokikkailuun täyttääkseen alijäämiään. Kikat eivät todellisuudessa tuo uutta rahaa. Niillä siirretään ja kärjistetään ongelmia.

Kuntien näköpiirissä ei ole auvoisia aikoja. Kuntien nykyiset menot kasvavat ja valtiovalta työntää niille lisää kalliita tehtäviä, jotka eivät tuo lisää verotuloja. Kuntien työntekijät vaativat palkankorotuksia, joilla he maksaisivat verojen ja maksujen korotuksia.

Harvoin sekä puheet että teot ovat yhtä jyrkästi ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic