Kanta-Häme

Hämeenlinnalle taajamien kasvuhankkeen isännyys

Pysyvään kaupunkiverkostoon ja uusin toimintamalleihin tähtäävän HHT-hankkeen isännyys on siirtymässä Hämeen liitolta Hämeenlinnalle.

Kaupunginhallitus päättää hankeisännyydestä maanantaisessa kokouksessaan.

Samana päivänä on Hämeen liiton maakuntahallituksessa päätettävänä osallistuminen hankkeeseen.

Janakkalan kunnanhallitus puolestaan käsittelee maanantaina jatkoa kunnanjohtaja Anna-Mari Ahosen virkavapausanomukselle. Ahonen anoo kahden vuoden mittaista virkavapautta jatkaakseen työtään kasvukäytävähankkeen projektijohtajana. Hän aloitti pestissä huhtikuussa tehden hankkeen esiselvityksen. Ahosen sijaisena kunnanjohtajana on toiminut Janakkalan entinen kunnanjohtaja Pekka Harju, joka ei aio jatkaa toimessa elokuun jälkeen.

Esiselvitysvaiheen rahoittivat yhdessä Uudenmaan liitto, Pirkanmaan liitto ja Hämeen liitto, jotka ovat edelleen tiiviisti kehittämistyössä mukana.

Hanke kestää kaksi vuotta

Kyse on Suomen merkittävimmän kasvukäytävän eli Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-akselin taajamien kehittämisestä ja kasvun jatkumisen varmistamisesta tiiviissä yhteistyössä.

Esiselvitysvaihe jatkuu nyt kaksivuotisena hankkeena, jonka kautta ohjataan myöhempää työtä erityisesti liikenteellisten kysymysten, asumisen ja yhdyskuntarakenteen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Kasvukäytävälle muodostuvan kaupunkiverkoston kehittämistyöhön haetaan myös ulkopuolista kehittämisrahoitusta muun muassa EU-rahastoista. Kunnat, kaupungit ja maakuntaliitot tekevät päätöksensä mukaan lähtemisestä elo-syyskuun aikana.

Alustavien tiedustelujen perusteella verkostoon olisivat lähdössä mukaan kaikki kasvukäytävän 24 kunnasta ja kolmesta maakuntaliitosta. Helsingin kaupunki on ensimmäisenä kuntana jo ehtinyt tehdä päätöksensä.

Toimintaan halutaan sitouttaa myös muun muassa kuntien kehittämisyhtiöitä, yritysmaailmaa, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

Isännyys on käytännön pyörittämistä

Hankkeen isännyys käsittää siihen kuuluvat vastuut ja toimijat, eli projektijohtajan ja ohjausryhmän. Isännyys on luonteeltaan lähinnä teknistä ja sisältää käytännön asioiden, kuten taloushallinnon, hoitamisen muiden kaupunkiverkoston kuntien puolesta.

Hankkeen sisällöllisen työn johtamisesta vastaa edelleen hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustajia kasvukäytävän erikokoisista kunnista ja kaupungeista.

Ohjausryhmän taustavaikuttajana ja työn tukena ja suuntaajana toimii puolestaan neuvottelukunta, johon tulevat kuulumaan kaikkien mukaan lähtevien kuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä maakuntajohtajat.

Verkostoyhteistyön aiesopimus allekirjoitetaan kaikkien kuntien kesken myöhemmin syksyllä. (HäSa)

Päivän lehti

30.5.2020