Kanta-Häme

Hämeenlinnan ja pohjanmaalaiskunnan välillä harvinainen kiista päivähoitomaksusta

Hämeenlinnan kaupungilla on kiista erään Pohjanmaalla sijaitsevan kaupungin kanssa siitä, kumman maksettavaksi lankeaa yhteishuoltajuudessa olevan lapsen päivähoitomaksu.

Lapsi asuu äitinsä luona toisessa kaupungissa, joka on myös lapsen kotikunta. Lapsen ollessa äidillä varhaiskasvatuksen järjestää toinen kaupunki.

Varhaiskasvatuslain mukaan Hämeenlinnan kaupunki on velvollinen järjestämään lapselle päivähoitopalveluja tämän ollessa Hämeenlinnassa isällään noin kuukauden kerrallaan.

– Hämeenlinna ei saa valtionosuuksia lapsen hoidon järjestämisestä, vaan ne menevät kokonaisuudessaan toiseen kuntaan. Jollain tavalla pitäisi kompensoida se, että me järjestämme toisen kunnan lapselle päivähoitoa saamatta siitä korvauksia, sanoo Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen tilaajapäällikkö Seija Mäkinen.

Hämeenlinnan kaupunki oli viranhaltijan päätöksellä päättänyt myydä varhaiskasvatuksen hoitopaikan toiselle kaupungille 1.8.2016 alkaen.

Lapsi käyttää kokopäivähoitopaikkaa perhepäivähoidossa joka toinen kuukausi. Hoitopaikan hinta viime vuonna oli 1 119 euroa kuukaudessa.

Toinen kaupunki vaati päätöstä kumottavaksi perusteettomana. Se toteaa, ettei ole ostanut päivähoitopaikkaa Hämeenlinnan kaupungilta, vaan kaupunki on päättänyt myynnistä yksipuolisesti.

Oikaisuvaatimus oli lasten ja nuorten lautakunnan (lanula) käsittelyssä tiistaina. Lanula hylkäsi vaatimuksen.

– Toinen kunta ei tätä käytäntöä hyväksy. He haluavat riitauttaa tämän ja hakea siihen ratkaisun hallinto-oikeudelta. Siellä voi käydä kummin päin hyvänsä. Hallinto-oikeuksien päätökset ovat hyvin ristiriitaisia näissä tapauksissa, Seija Mäkinen toteaa.

Erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksiköstä kertoo, että mitään lainsäädäntöä kuntien välisestä korvauksesta ei näissä tapauksissa ole olemassa. Myös hallinto-oikeuden ratkaisuja on hyvin vähän.

– Toisella kunnalla ei ole mitään lakisääteistä velvoitetta maksaa päivähoitoa. Aika yleistä on, että jos taustalla on yhteishuoltajuus, kunnat eivät välttämättä peri toisiltaan maksuja. Mutta on myös tapauksia, joissa kunnat sopivat maksuista keskenään.

– Kuntaliitto on yrittänyt saada varhaiskasvatuslakiin selvennyksiä, miten kunnalle rahoitetaan palvelujen järjestäminen, mutta toistaiseksi emme ole saaneet tähän lainsäädännöllistä tukea, Lahtinen kertoo.

Tilaajapäällikkö Seija Mäkisen mukaan Hämeenlinnan kaupunki pääsee pääosin maksuista sopuun toisten kuntien kanssa.

– Aina silloin tällöin näitä riitautetaan. Näiden kahden kunnan lasten kohdalla ei ole olemassa mitään selkeää lakipykälää, johon vedota.

Hämeenlinnan kaupunki ostaa tällä hetkellä 3–4 hämeenlinnalaislapselle päivähoitoa toisesta kunnasta. Toiset kunnat taas ostavat Hämeenlinnasta päivähoitoa Mäkisen mukaan ”muutamille lapsille” vuodessa.

Niin Kuntaliiton kuin Hämeenlinnan kaupunginlakimiehen Merja Korhosenkin mukaan päivähoitomaksujen riitautukset kuntien välillä ovat harvinaisia. Kyseinen tapaus on vuodesta 2005 Hämeenlinnassa kaupunginlakimiehenä toimineen Korhosen kohdalla ensimmäinen. HÄSA

 

Päivän lehti

31.5.2020