Kanta-Häme

Hämeenlinnan järvet saavat uusia nimiä vetovoimasyistä – Miten käy Pierun ja Paskolammin?

Puolueettoman tahon tekemässä selvityksessä todetaan, että huono nimi tekee hallaa houkuttavuudelle.
Järviä meillä riittää. Kaikilla kauniilla vestöillämme ei kuitenkaan ole erityisen kauniit nimet. Kuva: Susanna Lähdekorpi
Järviä meillä riittää. Kaikilla kauniilla vestöillämme ei kuitenkaan ole erityisen kauniit nimet. Kuva: Susanna Lähdekorpi

Hämeenlinnan vetovoimastrategiaa pohdittaessa on noussut esiin idea luontokohteiden uudelleennimeämisistä vetovoiman kasvattamiseksi.

Puolueettoman tahon tekemässä selvityksessä selviää, että erityisesti vesistöjen nimet kaipaavat muutosta Suomessa. Järvien ja lampien nimet ovat nimimaiseman vanhinta kerrostumaa ja juuri siksi usein vailla ymmärrettävää kontekstia nykymaailmassa.

Suomessa on noin 188 000 vähintään 500 neliömetrin suuruista vedenkokoumaa. Yleisimmät järvien nimet Suomessa ovat Saarijärvi, Särkijärvi ja Pitkäjärvi. Ylen jutun (12.6.2014) mukaan myös huomattava osa Suomen järvistä, jopa noin 14 000, on toistaiseksi nimettömiä.

Seuraavaksi Hämeenlinnan osalta selvitetään nimettömien järvien määrää pitäjissä. Ainakin osa mahdollisista nimettömistä järvistä nimettäisiin työryhmän ehdotuksen mukaan Lähijärveksi. Selvityksessä todetaan, että nimi istuisi hyvin asukkaiden suuhun sekä kaupungin brändiin.

– Mikäpä muukaan se ihan lähellä oleva lähijärvi olisi kuin Lähijärvi, tiedotteessa mainitaan.

Nimet historiasta

Monien vedenkokoumien nimet liittyvät historiallisiin kalastustottumuksiin. Esimerkiksi Särkijärvet ovat tarjonneet usein hyvää kalansaalista särjen kudun aikaan. Niiden nimiä tulisi työryhmän mukaan jatkossa harkita tarkastellen nimeämisperiaatteita ennemminkin vapaa-ajan kalastusta huomioiden.

Esimerkkinä nostetaan eri kalalajien houkuttavuus. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vapaa-ajan kalastajat suuntaavat vesistölle todennäköisemmin, jos sen nimessä mainitaan lohikalojen nimiä.

Jatkossa siis Särkijärviä voisi mahdollisuuksien mukaan nimetä esimerkiksi Lohi-, Harjus- tai Siikajärviksi. Jos vetovoimainen nimi ei vastaa vesistön kalakantaa, voidaan järvien suojeluyhdistyksille tarvittaessa budjetoida rahoitusta kalaistutuksiin.

Katumajärven uudellennimeäminen tapetilla

Jo nimetyistä järvistä työryhmä on kiinnittänyt huomiota pitäjien alueiden vesistöihin. Houkuttelevan kuuloinen lähijärvi voi lisätä rantatonttien houkuttavuutta jopa prosenteilla.

Työryhmän esityksessä esitetään esimerkiksi seuraavien järvien ja lampien uudelleennimeämistä: Kaloisten Kalaton olisi jatkossa Hyvinkalaisa ja Rapalammi olisi jatkossa Mudaton. Työryhmä kehottaa paikallisyhdistyksiä käyttämään omaa harkintaansa uudelleennimeämisen houkuttavuutta arvioidessa.

Työryhmä pohti myös Katumajärven nimen muuttamista vain Järveksi, sillä katuminen ei työryhmän mukaan istu uuteen vesistöbrändiin.

– Sanat muokkaavat todellisuutta, siksi toivomme niiden jatkossa välittävän positiivista kuvaa alueella asumisesta. Toivomme, etteivät järven lähiympäristön tulevat asukkaat alkaisi katua päätöstään alitajuisesti, tiedotteessa kerrotaan.

Sen sijaan esimerkillisinä niminä työryhmä piti esimerkiksi Kukkian reitin valuma-alueen Hyötymäjärveä.

Pitäjistä pyyhkeitä sai Renko, jonka järvien nimistä osa antaa epähygieenisen kuvan vesistöstä. Jos ehdotukset menevät läpi, tunnetaan Pieru ja Paskolammi jatkossa nimillä Hajuton ja Eikukaantänneoikeastipaskolammi.

Esityksessä esitetään myös Tuuloksen Suolijärven poistamista kokonaan. Suunnitelmana on tyhjentää järvi suurilla vesipumpuilla ja siirtää sen vesi uuteen tekojärveen kantakaupunkiin. Tekojärven ja soutustadionprojektin uskotaan nostavan Hämeenlinnan osakkeita kilvassa vuoden 2032 kesäolympialaisten isännyydestä.

Suolijärven kuoppaan valetaan betonia, ja siitä muokataan Lammin, Hauhon ja Tuuloksen asukkaiden toivoma skeittipuisto. Suomen ensimmäisen skeittijärven uskotaan houkuttavan harrastajia ja arkkitehtuurin ystäviä jopa kilometrien päästä.

 

 

 

 

 

Toimituksen huomautus, lisätty 1.4. kello 10.41: Artikkelissa on kuvitteellista tietoa. Toisin kuin jutussa mainitaan, sen paremmin renkolaisten vesistöjen kuin Katumajärven nimiä ei olla muuttamassa houkuttelevammiksi matkailusyistä. Myöskään Tuuloksen Suolijärveä ei olla tyhjentämässä. Toimituksen johto on ryhtynyt ankariin toimenpiteisiin jutun kirjoittaneen toimittaja Johannes Bonbonin saattamiseksi huolellisemmaksi työssään. Hänelle on muun muassa syötetty silliä ja juotettu kuravettä.

Menot