Kanta-Häme

Hämeenlinnan keskustasta tulee kävelypainotteinen

 

Liikennesuunnitelma lupaa lähivuosina monta katuremonttia.
 
 
Toriparkki sisältyy myös Hämeenlinnan kaupungin vastavalmistuneeseen liikennesuunnitelmaan, joka tulee niin ikään ensi viikolla yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi.
 
Tilaajajohtaja Päivi Saloranta esittää hyväksyttäväksi suunnitelman vaihtoehto A:ta, jossa Hallituskadusta tehtäisiin kaksisuuntainen ja bussiliikenne kulkisi katteelta Kauppakeskus Linnan ja torin kautta Palokunnankadulle.
 
Se on yhdistelmä aiemmin nähtävillä olleista malleista, jotka saivat asukaskyselyssä suurimman suosion. Kaupunkilaiset muun muassa toivoivat, että bussit kulkisivat jatkossakin torin ja kävelykadun ohitse.
 
Uuden liikennesuunnitelman tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen olosuhteita muun muassa kaventamalla ydinkeskustan ajoratoja sekä lisäämällä kävely- ja pyöräteitä. Lisäksi kehitetään joukkoliikenteen edellytyksiä luomalla uusi bussien pääreitti.
 
Bussireitti uusiksi
Liikennesuunnitelma on tarkoitus toteuttaa kolmessa osassa.
 
Ensimmäiseksi tehdään uusi bussiliikenteen pääreitti, mikä tarkoittaa muun muassa Palokunnankadun asvaltoimista ja uusien pysäkkien rakentamista reitin varrelle. Vaaralliseksi koettua Arvi Kariston kadun ja Viipurintien risteystä parannetaan. Myös Viipurintien, Hämeentien ja Keinusaarentien risteyksen parannustarpeet arvioidaan.
 
Ydinkeskustaa kehitetään entistä kävelypainotteisemmaksi, kun taas autoilu ohjataan keskustaa kiertävälle kehälle. Pysäköinti ydinkeskustassa muuttuu kokonaan maksulliseksi ja kadunvarsipaikkojen määrä vähenee Kasarmikadulta ja Sibeliuksenkadulta. Hallituskadun pohjoispuolelle tulee vinopysäköintiruutuja.
 
Vuoteen 2015 mennessä rakennetaan lisäksi yhdistetty kevyenliikenteenväylä Lukiokadun pohjoislaidalle sekä eroteltu jalankulku- ja pyörätie Kasarmikadun itälaidalle.
 
Reska jatkuu itään
Toriparkki sisältyy suunnitelman toiseen kiireellisyysluokkaan, joka olisi tarkoitus toteuttaa vuoteen 2020 mennessä.
 
Torin alle kuljettaisiin Hallituskadulta, joka muuttuisi kokonaan kaksisuuntaiseksi. Ajo Turuntieltä Kirjastokatua pitkin Hallituskadulle sallittaisiin kuitenkin vain busseille ja takseille. Muut joutuisivat ajamaan kadulle joko Saaristenkatua, Sibeliuksenkatua tai Rauhankatua pitkin.
 
Tässä vaiheessa on tarkoitus jatkaa kävelykatua torin ohi SIbeliuksenkadulta aina Rauhankadulle saakka. Kadunpätkästä tulisi kuitenkin ns. katu kaikille -ratkaisu eli myös autot saisivat ajaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden joukossa.
 
Silta yli Linnansalmen
Suunnitelman kaukaisimmat ratkaisut ajoittuvat vuoteen 2030.
 
Siihen mennessä Paasikiventiestä olisi tehty nykyistä katumaisempi. Tie olisi saanut myös kauan odotetun jatkeensa valtatie 10:lle saakka.
 
Lukiokatu jatkuisi kävely- ja pyörätiesiltana Linnansalmen ylitse rautatieasemalle saakka.
 
Aseman länsipuolelle olisi 2030 mennessä noussut uusi pysäköintitalo junaliikenteen liityntäpysäköinnin tarpeisiin. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020