Kanta-Häme

Hämeenlinnan kiinteistöyhtiö voitti ensimmäisen erän Sunny Car Centerin konkurssipesää vastaan.

Käräjäoikeuden mukaan Sunny Car Centerin konkurssipesän ja Linnan Kiinteistökehityksen kiistaa ei voida käsitellä tuomioistuimessa.
Sunny Car Centerin tonttikauppa ja Kirstulan pyloni on purettu. Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöyhtiötä vaaditaan kuitenkin palauttamaan sijoituksensa yhtiöön.

Hämeenlinnan kaupungin kiinteistöyhtiö on voittanut ensimmäisen erän kiistassa sen sijoituksesta Sunny Car Centerin SCC:hen. Oikeuskiista jatkuu kuitenkin pitkään.

Konkurssipesä vaatii korkoineen takaisin noin 300 000 euroa, jotka Kantolan Kiinteistöt sijoitti SCC:hen vuonna 2011. Pesän mielestä varat jaettiin tai palautettiin takaisin laittomasti, koska autotaloyhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja. Se vaati Linnan Kiinteistökehitystä, johon Kantolan Kiinteistöt on sulautettu, palauttamaan varat. Myös kolme tuolloista SCC:n hallituksen jäsentä vaaditaan vahingonkorvausvastuuseen.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus päätti vasta kiistan käsittelypaikasta. Käräjäoikeus hyväksyi Linnan Kiinteistökehityksen vaatimuksen, että yhtiöiden välinen kiista on käsiteltävä välimiesmenettelyssä. Käräjäoikeuden mielestä käräjäoikeus on siis väärä paikka kiistan käsittelyyn.

– Konkurssipesä valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, ilmoittaa SCC:n konkurssipesäpesän pesänhoitaja Jorma Tuomaala.

Kantolan Kiinteistöjen ja SCC:n sopimuksissa sovittiin, että niitä koskevat kiistat käsitellään välimiesmenettelyssä. Kiinteistöyhtiön lisäksi SCC:n hallituksen entinen jäsen Iisakki Kiemunki kiisti tuomioistuimen tuomiovallan.

Käräjäoikeuden mielestä muiden vastaajien eli SCC:n hallitusten jäsenten korvausvelvollisuutta voidaan käsitellä käräjillä. Käsittelyä kuitenkin jatketaan vasta, kun Linnan Kiinteistökehityksen ja konkurssipesän kiista on ratkaistu välimiesmenettelyllä.

Linnan Kiinteistökehityksellä ja konkurssipesällä on erilainen näkemys, mikä oli luonteeltaan kaupungin kiinteistöyhtiön sijoitus autotaloyhtiöön ja sitooko tuolloisten osapuolten sopimus välimiesmenettelystä myös pesää. Konkurssipesän mukaan kyse oli osakeannista, jota ei peruttu laillisesti. Varojen palauttamiselle ei ollut perusteita.

Pesän mielestä Kantolan Kiinteistöjen ja SCC:n sopimus välimiesmenettelystä ei sido sitä, koska kiistassa on kyse velkojien oikeudesta. Linnan Kiinteistökehityksen mukaan kyse oli vain sijoituksesta, joka merkittiin kirjanpitoon velaksi. Koska sijoitukseen liitetyt ehdot eivät käyneet toteen, sijoitus purettiin uudella sopimuksella ja varat palautettiin.

Vastaajilla oli myös keskenään erilainen näkemys, miten riita-asiaa pitäisi käsitellä. SCC:n entisen toimitusjohtajan Markku Ritaluoman mielestä perustelut varojen palauttamiseen olivat vain kunnallispoliittisia. Hän vaati, että käräjäoikeus käsittelee ensin Linnan Kiinteistökehityksen velvollisuuden palauttaa varat.

Kun Hämeenlinnan kiinteistöyhtiö voitti välipäätöksen, konkurssipesä velvoitettiin korvaamaan sille vajaan 17 000 euron oikeudenkäyntikulut. HÄSA

Kolme kannetta

Sunny Car Center SCC asetettiin konkurssiin vuonna 2015.

Konkurssipesä vaatii kolmella eri kanteella palauttamaan tai korvaamaan yhtiön varoja.

Käräjäoikeus määräsi jo SCC:n entisen toimitusjohtaja Markku Ritaluoma 6,2 miljoonan euron korvauksiin ulkomaille hukatuista varoista.

Hallituksen jäsen Iisakki Kiemunki tuomittiin yhteisvastuullisesti 350 000 euron korvauksiin.

Korvauksiin tuomitut ovat valittaneet hovioikeuteen.

Yhdessä kanteessa vaaditaan Ritaluomaa palauttamaan noin miljoona euroa.

Pesän mukaan Ritaluoma on käyttänyt miljoonan verran yhtiön varoja omiin menoihinsa.

Käräjäoikeus aikoo käynnistää asian käsittelyn ensi vuoden alussa.

Päivän lehti

26.2.2020