Kanta-Häme

Hämeenlinnan kirje: Toivontien puutaloille tuli purkutuomio - rakennettin helpottamaan asuntopulaa vuonna 1945

Toivontien puukerrostalot valmistuivat vuonna 1945 paikkaamaan pulaa pienistä vuokra-asunnoista. Kuva: Esko Tuovinen / HäSa

Kaupunginhallitus päätti viikolla pienentää Hämeenlinnan suoraan omistamaa asuntokantaa. Mukana on muun muassa pieniä omakotitaloja, osakehuoneistoja sekä Toivontien kaksi puukerrostaloa.

Toivontien talot päätettiin korvata uudishankkeella, eli suomeksi sanottuna talot puretaan ja tilalle rakennetaan uutta.

Päätös oli näennäisesti yksimielinen, sillä vihreiden Kirsi Ojansuu-Kaunisto ei saanut kannatusta ehdotukselleen, että Toivontien talot peruskorjattaisiin esimerkiksi opiskelija-asunnoiksi.

Puukerrostalot ovat palvelleet jo pitkään päihdeongelmaisten asuntoina. Uusia asukkaita taloihin ei enää oteta, vaan asunnot etsitään muualta.

Ojansuu-Kaunisto haluaisi säilyttää talot nimenomaan puurakentamisen vuoksi. Kohteen voisi myydä tarjousten pohjalta peruskorjattavaksi, kun ehdoksi asetettaisiin, että talot on säilytettävä.

Asuntopulaa helpottamaan
Lauri Putkosen ja Marja Ivarsin kokoaman Kyliä ja kortteleita -rakennuskulttuuriselvityksen mukaan Toivontien hirsirakenteisen kerrostalot valmistuivat 1945 helpottamaan sotien jälkeistä ankaraa pulaa vuokra-asunnoista.

Nyt purkua perustellaan huonolla kunnolla ja palovaaralla.

Tulee mieleen ennakkotapauksena Asemantakaa puretut vanhat hirsirakenteiset tehtaan työväenasunnot. Niistä käytiin kovaa polemiikkia, muttei se auttanut.

Niiden tilalle kaavoitettiin melkoisen massiivisia uudisrakennuksia. Ne hallitsevat koko Vanajavedestä nousevaa rinnettä. HäSa