Kanta-Häme

Hämeenlinnan kopiointi meni markkinaoikeuteen

Kopiokoneiden ja tulostimien hankinnat aiheuttavat edelleen päänvaivaa Kanta-Hämeessä. Hämeenlinnan seudun kunnat ovat joutuneet markkinaoikeuteen uudesta kopiokonehankinnastaan.

Yksi kopiokoneiden maahantuoja ja merkin paikallinen edustaja ovat valittaneet kopiokoneiden kilpailutuksesta ja vaativat hankintapäätöksen kumoamista. Seutukeskus Oy Häme kilpailutti 3–5 miljoonan euron hankinnat seudun kuntien puolesta.

Mutkikkaan kilpailutuksen ja päätöksenteon jälkeen osapuolet ovat eri mieltä siitäkin, onko Ricoh Finlandilla ja Toimisto Centerillä valitusoikeus. Seutukeskus Oy Häme ei ole luovuttanut heille sopimusasiakirjoja, koska sen mukaan valittajat eivät ole asianosaisia eikä heillä ole valitusoikeutta. Hämeen Tietopalvelu Oy/Xerox Oy ja Seutukeskus Oy Häme ovat sopineet, että heidän hankintasopimuksensa on luottamuksellinen eikä siitä anneta tietoja ulkopuolisille.

Markkinaoikeuden on aluksi tehtävä päätös, onko valittajilla valitusoikeutta. Jos heillä ei ole valitusoikeutta, eivät he saa sopimusasiakirjoja eikä valituksen käsittelyä enää jatketa.

Tarjouskilpailun seutukunnan kopiokoneista tekee tulkinnanvaraiseksi kilpailutuksen jakaminen kahteen palvelumalliin. Toisesta palvelumallista seutukeskus sai vain yhden tarjouksen. Seutukeskuksen mukaan muilla kilpailutukseen osallistuneilla ei ole valitusoikeutta palvelumallista, koska ne eivät jättäneet tarjoustakaan.

Valittaneiden yritysten mukaan niillä on valitusoikeus, koska palvelumalli on kilpailutuksen järjestäneille kunnille valinnainen muoto hankkia kopiointipalvelut. Palvelumallit ovat sidoksissa toisiinsa.

Luovuttiinko… kovista ehdoista?

Ricoh Finlandin ja Toimisto Centerin mukaan palvelumalli 2:ssa oli niin riskialttiita sopimusehtoja, että ne eivät jättäneet siitä lainkaan tarjousta. Heidän tietojensa mukaan Seutukeskus on luopunut riskialttiista sopimusehdoista ja vastaavasti Hämeen Tietopalvelu/Xerox on alentanut hintojaan. Kun ehtoja on olennaisesti muutettu, valituksessa epäillään, että kyse on laittomasta suorahankinnasta. Seutukeskus kiistää väitteet lausunnossaan.

Ricoh Finland ja Toimisto Center perustelevat näkemyksiään myös Seutukeskuksen päätöksenteolla tarjouksen hyväksymisessä. Seutukeskus aluksi hyväksyi tarjouksen palvelumalli 2:sta viime helmikuussa. Huhtikuussa seutukeskus keskeytti hankintamenettelyn ja hylkäsi ainoan tarjouksen. Jo seuraavan päivänä tehtiin hankintaoikaisu, jolla kumottiin keskeyttämispäätös ja palattiin helmikuun päätökseen. Samalla hankinnasta tehtiin liite, jota ei ole julkaistu.

Valituksessa vaaditaan markkinaoikeutta kieltämään hankintapäätöksen täytäntöönpano. Seutukeskus on kuitenkin jo allekirjoittanut sopimukset hankinnoista ja hankinnat on aloitettu. Ruuhkautunut markkinaoikeus tuskin tekee mitään päätöksiä valituksesta ennen vuoden vaihdetta.

Jos hankinta todetaan laittomaksi, Seutukeskus voidaan velvoittaa maksamaan hyvitysmaksua valittajille. Pääsääntöisesti hyvitysmaksu ei ole yli 10 prosenttia hankinnan arvosta.

Fici-Copyyn liittyvällä poliisitutkinnalla ei ole suoraa vaikutusta kiistaan uusista kopiokonehankinnoista. Fici-Copy ja yritykseen liittyvät henkilöt eivät osallistuneet tarjouskilpailuihin. (HäSa)

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic