Kanta-Häme Hämeenlinna

Kova esitys työryhmältä: Hämeenlinnan on lakkautettava säästösyistä useita päiväkoteja

Selvimmin lakkautusuhan alla ollut Sairion päiväkoti on sittenkin pelastumassa peruskorjaukseen.
Idänpään päiväkoti joutui Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen palveluverkkoa pohtineen työryhmän lakkautuslistalle. Hoitopaikkatarvetta kuitenkin ensin seurataan. Kuva: Esko Tuovinen

Erittäin huonon taloustilanteensa kanssa painivan Hämeenlinnan kaupungin on lakkautettava Hauhon Alvettulan päiväkoti, Kanta-Voutilan entisessä vanhainkodissa toimivat Ahveniston ja Vuorentaan päiväkodit sekä vuokraparakissa toimiva Kaurialan päiväkoti.

Myös Idänpään päiväkoti voidaan lakkauttaa, jos niin sanottuja rakenteellisia hoitopaikkoja on yhä liikaa, kun Ahveniston nyt järjestämä vuorohoito on siirtynyt Kutalan päiväkotiin.

Kaivokadun päiväkodista loppuu kaksi yksikköä, eli Kotirinne ja Kotikulma. Päiväkodin kiinteistöistä kaksi (Kotikolo ja Kotiniitty) on saneerattu ja niissä toiminta jatkuu.

Sairion päiväkoti, jota kansanliike nousi puolustamaan, säilyy palveluverkossa ja se peruskorjataan vuonna 2021.

Nämä ehdotukset tekee lähinnä kaupungin viranhaltijoista koostunut työryhmä.

Selvitys menee seuraavaksi kaupungin poliittisten luottamuselinten käsittelyyn, aluksi ensi viikolla sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan. Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto, koska kyse on palveluverkon muutoksista.

Jokaisen perheen kanssa käydään vuoropuhelu tulevasta hoitopaikkatoiveesta, joka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lasten uusia hoitopaikkoja järjestettäessä, varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja lupaa. Muutokset pyritään toteuttamaan päiväkotien toimintakausien alussa.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Sairion päiväkoti säilyy palveluverkossa ja se peruskorjataan vuonna 2021. Kuva: Esko Tuovinen

Syynä lasten määrän väheneminen

Selvityksen mukaan päiväkotien lakkauttaminen on väistämätöntä, koska varhaiskasvatuksen kysyntä kaupungissa vähenee myös tulevina vuosina, kun syntyvyys alenee.

Varhaiskasvatuspaikat vähenevät lähivuosina 377:lla. Päiväkoteja koskevat toimenpiteet arvioidaan tehtävän vuosina 2021–24.

Lapsimäärän ennuste perustuu selvityksessä vain oletukseen, että syntyvyys pysyy samana kuin vuonna 2019. Ennusteessa ei oteta huomioon muuttoliikettä.

Varhaiskasvatusjohtaja Oja kutsuu ennustetta ”valistuneeksi arvaukseksi”. Vuonna 2024 Hämeenlinnassa olisi 0-6-vuotiaita lapsia noin tuhat vähemmän kuin vuonna 2016.

Eniten lapsia Hämeenlinnassa on syntynyt seitsemän vuotta sitten, 687. Sen jälkeen kehitys on ollut tasaisesti aleneva.

Selvityksen tekijät mainitsevatkin sen perustuvan tämänhetkiseen tietoon ja tilanteeseen. Lapsimäärien ja eri alueiden kehitystä luvataan arvioida säännöllisesti ja ennustetta sekä tilannekuvaa päivittää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Sekin mainitaan, että palveluverkkoa voidaan joutua tiivistämään näiden esitysten lisäksi enemmänkin suunnitelmavuosien aikana.

Henkilöstö vähenee

Hallinto puhuu ”rakenteellisista hoitopaikoista”. Sillä tarkoitetaan hoitopaikkojen määrää, joka toteutuu varhaiskasvatuslaissa säädetyn henkilöstömitoituksen ja ryhmäkoon mukaisesti.

Kolmen kasvattajan ryhmässä on 21 rakenteellista paikkaa yli 3-vuotiaille. Yksi alle kolmevuotias tarvitsee kuitenkin 1,75 rakenteellista paikkaa.

Henkilöstöä vähennetään jättämällä vapautuvat vakanssit täyttämättä ja siirtämällä työntekijöitä muihin yksiköihin ja henkilöstöpooliin. Henkilöstön siirtymisestä käynnistetään erillinen yhteistoimintamenettely.

Henkilökuntaa on jo nyt vähennetty, kun avautuneita paikkoja ei ole täytetty tai on palkattu määräaikaisia.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Uusia päiväkoteja ei kannata rakentaa

Vuorohoidon sijoittuminen tulee selvityksen mukaan ratkaista nopealla aikataululla, koska nykyinen vuorohoitoyksikkö toimii väistötiloissa.

Uutta päiväkotia ei kuitenkaan kannata tämänkään takia rakentaa, vaan sijainniltaan keskeiseksi ja tiloiltaan riittäväksi katsottu sijoituspaikka löytyi Kutalan päiväkodista.

Pienten muutostöiden jälkeen vuorohoito voidaan siirtää Kutalaan ja Ahveniston päiväkoti lakkaisi elokuun alussa vuonna 2021.

Selvitys pitää ratkaisua taloudellisesti erittäin järkevänä, koska arviolta 10 miljoonan euron investointi Seminaarin päiväkotiin voidaan jättää tekemättä.

Edellisessä, vuoden 2018 palveluverkon selvityksessä uusia päiväkoteja suunniteltiin nyt jo valmistuneen Katuman päiväkodin lisäksi Vuorentaan ja Seminaarin koulujen yhteyteen.

Niillä suunniteltiin korvattavan Ahveniston vuorohoitopäiväkoti, Vuorentaan ja Kaurialan päiväkodit sekä Kaivokadun päiväkodin kaksi yksikköä.

Vuorentaan ja Seminaarin päiväkotien suunnittelu keskeytettiin viime keväänä.

Vuonna 2018 laskelmat vielä perustuivat näkemykselle, että väestö kasvaa ja samalla pienten lasten määrä.

Idänpään päiväkodin rakennus pitäisi korjata

Vuorohoidon siirtyminen Kutalan päiväkotiin vähentää itäiseltä alueelta 90 normaalin aukiolon paikkaa, mutta laskelmien perusteella vähennys ei riitä. Eniten lapset ovat vähentyneet kaupungin itäosissa.

Idänpään päiväkodin kohtalo jää siis hiukan auki.

Sen katsotaan myös olevan lähellä Kutalan päiväkotia, jonka kanssa sillä on ”yhtenevät asiakasvirrat”.

Idänpään päiväkoti toimii kahdessa rakennuksessa, jolloin se voidaan lakkauttaa porrastaen. Päätöksellä vältettäisiin vuonna 1989 valmistuneen päiväkodin mittava peruskorjaus.

Kaurialan päiväkodin väistöparakkien vuokrasopimus päättyy ensi vuoden lopussa, jolloin niistä voidaan luopua. Vuokrakulu kaupungille on yli 181 000 euroa vuodessa. Kuva: Esko Tuovinen

Vuorentaan päiväkoti kiinni, Kaurialan parakit pois

Vuorentaan päiväkodista on määrä luopua samaan aikaan Ahveniston päiväkodin kanssa, eli vuoden päästä syksyllä.

Vuorentaan päiväkodin lapset tulevat vain pieneltä osin Vuorentaan alueelta, joten perheille pystytään osoittamaan uudet hoitopaikat läntiseltä alueelta, selvitys katsoo.

Keskusta-alueelta lakkaavia hoitopaikkoja lasketaan järjestyvän etenkin Ojoisten lastentalosta ja Kankaantaan päiväkodista, kun näiden peruskorjaukset valmistuvat.

Kaurialan päiväkodin väistöparakkien vuokrasopimus päättyy ensi vuoden lopussa, jolloin niistä voidaan luopua. Vuokrakulu kaupungille on ollut yli 181 000 euroa vuodessa.

Kaivokadun päiväkodilta vapautuvat kaksi, 1800-luvulta olevaa ja huonokuntoista taloa yritettäneen saada myytyä.

Esiopetusta sijoitetaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän alakouluille, koska lasten määrän väheneminen näkyy muutaman vuoden kuluttua myös kouluissa.

Hauholle jäisi kaksi päiväkotia

Alvettulan päiväkoti lakkaisi ensi vuoden elokuussa. Toiminta siirtyisi Hauhon kirkonkylän päiväkotiin.

Alvettulan päiväkodin tiloista luovuttaisiin ja kolme henkilötyövuotta vähennettäisiin.

Hauholla on nyt kolme päiväkotia. Alvettulan päiväkoti on pienin ja tiloiltaan heikoin.

Kiinteistöstä tekee selvityksen mukaan ”haastavan” myös se, että kokonaisuus muodostuu kahdesta asunnosta, joista toisen omistaa kaupunki ja toisen yksityinen.

Terveystarkastajan vaatima pintamateriaalien peruskorjaus on tehty. Tarkastaja pitää tiloja pieninä ja ahtaina, ja niiden käyttöön liittyy rajoituksia. Tilat pitäisi peruskorjata, jos päiväkoti jatkaisi niissä. HäSa

Lisätty alle kainalojuttuun Päivi Raukon kommentit kokonaissäästöistä 9.9. kello 19:03.

Lisätty kartta juttuun 9.9. kello 19.57.

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic