Kanta-Häme

Hämeenlinnan paikallisliikennesotku jatkuu

Paikallisliikenne ajautuu osittain sopimuksettomaan tilaan Hämeenlinnassa ja Hattulassa vuodenvaihteessa. Syynä on kaupungin ja valtion erilainen tulkinta valtionosuuksien maksuperusteista.

Hämeenlinnassa on vallalla käsitys, että valtion viranomaiset eli Uudenmaan ely-keskus ja liikennevirasto toimivat tempoilevasti ja eri tavoin, kuin kaupungin kanssa on sovittu.

Valtion viranomaiset näkevät asian niin, että Hämeenlinnassa sekoitetaan kaupungin omassa vallassa olevat paikalliset liikennesopimukset ja valtionosuudet.

Yksimielisyys näyttää vallitsevan siitä, että kun paikallisliikennettä koskeva lainsäädäntö on muuttunut, tulkintoja on vaikea löytää. Hämeenlinna on myös ensimmäisenä etsimässä tulkintoja, joten aiempia esimerkkejäkään ei ole päätöksenteon tueksi.

Osa sopimuksista jatkuu, osa päättyy

Hämeenlinnan ja Hattulan paikallisliikenteessä on nyt voimassa olevia ja vuodenvaihteen jälkeen sinällään jatkuvia sopimuksia eri bussireiteille ja liikennealueille. Lisäksi on sopimuksia, jotka päättyvät vuodenvaihteessa.

Tarkoituksena on ollut ilman julkista kilpailutusta hieroa ns. suorahankinnalla kokoon yhdistelmä, jolla päästäisiin muutaman vuoden siirtymäkauden ylitse ja mahdollistettaisiin liikenteen kehittäminen myös siirtymäkaudella.. Tämä paketti kaatui valtion viranomaisten tulkintaan.

Kaupungin tilaajajohtaja Päivi Saloranta sanoo, että nyt joudutaan kilpailuttamaan liikenteen osia ja tekemään lyhyitä sopimuksia.

Hänen mukaansa kaupunki ei ole saanut liikennevirastolta ja ely-keskukselta vastauksia kysymyksiinsä, mikä on huomattavasti hankaloittanut liikenteen järjestämistä. Ohjeet ovat myös olleet osin ristiriitaisia.

Kun nyt eletään marras-joulukuun vaihdetta ja uusia sopimuksia tarvittaisiin jo kuukauden kuluttua, Saloranta sanoo, että bussi meni jo.

– Olisimme halunneet luoda bussilinjoja, jotka todella palvelisivat kaupunkilaisia ja olisivat liikennöitsijöille kannattavia, hän sanoo.

Saloranta kertoo, että valtion kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen liikennesopimuksen kesto lyhennettiin 3,5 vuodeksi, ja se hyväksyttiin valtionavustuskelpoiseksi. Marraskuussa tilanne muuttui, sopimusmallia muutettiin uudestaan ja valtion viranomaiset hyväksyivät sen. Tuorein käänne on, ettei sekään kelpaa valtiolle.

– Ainoa kelpaava sopimusmalli vaikuttaa nyt olevan kehittämistyön lamaannuttava pienten palasten kilpailuttaminen, Päivi Saloranta sanoo.

Hanke tyrmättiin jo keväällä

Uudenmaan ely-keskuksen joukkoliikenne- ja maankäyttöryhmän päällikkö Susanna Kaitanen sanoo ymmärtävänsä Hämeenlinnan näkökannan.

Hän kuitenkin huomauttaa, että liikenneministeriö tyrmäsi täysin jo maaliskuussa 2012 kaupungin suunnitelman. Hämeenlinna kuitenkin ilmoitti, ettei ole kokonaan luopunut aikeestaan sopia liikenteestä suorahankintana.

– Olemme pitkään yrittäneet hakea yhteistyötä, mutta on meidän ulottumattomissamme, että se kaatui mahdottomuuteen. Liikenneministeriön kannan mukaan liikenne pitää kilpailuttaa. Vaikka miten päin kääntelimme kaupungin esitystä, suorahankintaan ei voitu mennä, hän sanoo.

Vekka pyytää selvitystä

Toinen Hämeenlinnassa ja Hattulassa operoiva liikennöitsijä, Vekka-liikenne, on pyytänyt pari päivää sitten ely-keskukselta selvitystä muun muassa siitä, mihin tulkinta liian suuresta automäärästä ja Vekan kaupunginhallituksen jäsenyyden vaikutuksesta hankintaan perustuu.

Susanna Kaitanen sanoo, että kirjeeseen vastataan viikon sisällä, koska liikenteen järjestämisellä on kova kiire. Vekka-liikenteen toimitusjohtaja Tapio Vekka sanoo, että tällä kertaa kiista liikenteen valtionosuudesta johtuu ely-keskuksen tulkinnasta yhtiön käyttämien autojen määrästä.

– Meillä on joukkoliikennelupa 25 autolle, mutta käytössä on vain 21 autoa. Valtionosuutta voidaan maksaa suorahankintana pienille liikennöitsijöille. Raja pienen ja ison välillä on 23 autoa. Ely-keskus katsoo liikenneluvan autojen määrää, meidän mielestämme todellinen liikenteessä ja yhtiön hallinnassa olevien autojen määrä ratkaisee, Vekka sanoo.

Pieniltä yrityksiltä kilpailuttamista vaaditaan, jos ajokilometrimäärä on 600 000 kilometriä ja hankinnan arvo kaksi miljoonaa euroa. Isoilla yrityksillä ns. kynnysarvo on 300 000 km tai yksi miljoona euroa.

Hän myös ihmettelee sitä, että valtion viranomaiset ovat ilmoittaneet kantansa viime hetkessä, jopa muutamia tunteja, ennen kuin asioista on pitänyt päättää kaupungin toimielimissä. Asiat on myös hoidettu puhelimitse, jolloin dokumentteja ei ole jäänyt.

Lakia on noudatettava

Liikenneviraston johtava joukkoliikenneasiantuntija Marja Rosenberg sanoo, että Hämeenlinnan kaupunki on toimivaltainen viranomainen ja järjestää joukkoliikenteensä itsenäisesti.

– Kysymys on valtion osalta valtionapuun liittyvästä aiesopimuksesta, jonka valmistelu kuuluu meille ja ely-keskukselle. Siitä neuvotellaan kaupungin kanssa vielä joulukuussa.

Hän myös sanoo, että joukkoliikenteen rahoitukseen valmistellaan muutosta liikenneministeriössä.

– Joukkoliikennealaa ravistelevaa muutosta voi olla vaikea hyväksyä, mutta viranomaiset joutuvat toimeenpanemaan lain, Marja Rosenberg muistuttaa. (HäSa)

 

Päivän lehti

8.4.2020