Kanta-Häme

Hämeenlinnan rahat eivät riitä läheskään kaikkien tievaurioiden paikkaamiseen

Hämeenlinnassa paikataan tänä vuonna vain välttämättömimmät teiden päällystevauriot.

Asvalttipintaus vanhan asvaltin päälle tehdään Viipurintien ja Harvialantien risteysalueella, Vanajantiellä Kuusitien ja Hautausmaantien välillä sekä Lahdensivuntiellä moottoritien alituksen kohdalla. Lisäksi ajorataan kuluneita uria paikataan neljällä tieosuudella. Kevyen liikenteen väylillä tehdään asvalttipintaus kahdessa paikassa.

Syy vähäisiin korjauksiin on rahoitus.

– Yksinkertainen vastaus on se, että ei ole rahaa. Asvalttipintausten tekemiseen on käytettävissä tänä vuonna vain 200 000 euroa. Tilanne on suoraan sanottuna todella hankala, kunnossapitopäällikkö Marko Soramäki sanoo.

Vaurioituneita paikkoja on Soramäen mukaan paljon. Talven aikana tiet urautuivat pahasti. Paikattavaksi on valittu vain tärkeimmän ja akuuteimmat paikat, joilla on isoimmat liikennemäärät.

– Esimerkkinä vaikkapa Harvialantien ja Viipurintien risteys. Myös itse Viipurintie on urautunut. Jos olisi euroja, niin tekisimme ainakin enemmän urapaikkauksia, Soramäki sanoo.

Soramäen mukaan nykyinen käytettävissä oleva rahamäärä on auttamatta liian pieni.

– Jos joka vuosi tulisi 800 000 euroa rahoitusta, tiestön kunto pystyttäisiin pitämään nykyisellä tasolla. Jos tiestön kuntoa haluttaisiin parantaa, se vaatisi vieläkin enemmän rahaa, Soramäki sanoo.

Hänen mukaansa vielä vuonna 2014 lisärahaa teiden kunnostukseen myönnettiin 600 000 euroa ja vuonna 2015 500 000 euroa.

– Rahoitus on pudonnut viime vuosina. Puhutaan yli miljoonasta eurosta. Samaan aikaan tien kunnossapidon kustannukset ovat nousseet. Se on aika paha yhdistelmä. Tämä on kurja tilanne ja itse olen huolestunut teiden kunnosta, Soramäki päivittelee.

Linnan Infran palvelusopimuksessa vuodelle 2017 todetaan, että myös katualueiden puhtaanapitoa vähennetään. Tämä tarkoittaa koneellisen harjauksen vähentämistä ja sitä, että rakenteiden korjaukset kohdistetaan vain liikenneturvallisuutta vaarantaviin rakenteiden rikkoontumisiin.

– Muitakin heikennyksiä on. Esimerkiksi talvihoitorajoja on nostettu, Soramäki kertoo.

Teiden huono kunto ei kuitenkaan välttämättä johda onnettomuuksiin. Tämä käy ilmi VTT:n tutkijoiden Fanny Malinin, Juha Luoman ja Harri Peltolan Liikenneviraston julkaisemasta selvityksestä Tien kunnon vaikutukset liikenneturvallisuuteen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tutkimuskirjallisuutta teiden kunnosta ja onnettomuustietorekisteriä kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista Suomessa vuosina 2009–2014.

Selvityksen mukaan 81 % onnettomuuksista tapahtui teillä, joilla uran syvyys oli alle 6 millimetriä. Kuusi prosenttia onnettomuuksista tapahtui teillä, joilla urat olivat 6–10 millimetriä ja 13 prosenttia yli 10 millimetrin uralla.

– Totesimme, että tien kunnolla on suhteellisen harvoin vaikutusta onnettomuuksiin, Fanny Malin kiteyttää tulokset. HÄSA

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic