Kanta-Häme

Hämeenlinnan rahat eivät riitä päivähoitosetelin täyspeittoon

Ensi syksynä Tarvasmäkeen suunnitteilla oleva Coronaria-päiväkoti on ilmeisesti ensimmäinen, johon vanhemmat saavat halutessaan lapset hoitoon päivähoidon palvelusetelillä.

Muiden Hämeenlinnassa toimivien yksityisten päiväkotien ei vielä ole mahdollista hakea mukaan palvelusetelipäiväkodeiksi. Kaupunki on parhaillaan hyväksymässä palveluseteliyrittäjille asetettavat kriteerit sisältävää sääntökirjaa, jolla pyritään mahdollistamaan ensin vain rajattu kokeilu.

– Lasten ja nuorten lautakunta (lanula) hyväksyi sääntökirjan, joka olisi mahdollistanut setelin käytön kaikissa yksityisissä päiväkodeissa. Päätös oli valtuuston tahdon vastainen, joten kaupunginhallitus käsitteli päätöksen ja palautti uudelleen valmisteltavaksi, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio.

Valtuusto vaatii rajattua kokeilua

Kaupunginvaltuusto edellytti keväällä hyväksyessään palvelu- ja hankintaohjelmaa, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöä kokeillaan ensin vain rajatusti ennen kuin palvelun käytön laajentamisesta päätetään.

Coronarian piti olla pilottipäiväkoti, jossa olisi ensimmäisenä kokeiltu palvelusetelin käyttöä. Setelin käytön rajaaminen yhteen päiväkotiin ei ole mahdollista, joten nyt Coronariassa on tarkoitus pilotoida sääntökirjaa palvelusetelin sijaan.

Sari Rautio uskoo, että lasten ja nuorten lautakunnassa löydetään sääntökirjaan muutokset, jotka mahdollistavat rajatun pilotoinnin.

Sääntökirjassa määritellään kaikki palveluntuottamisen lainsäädäntöön, palvelun laatuun, palvelusetelin arvoon ja hinnoitteluun, palveluntuottajan ja kunnan velvoitteisiin sekä sääntökirjan noudattamisen valvontaan liittyvät asiat.

– Elokuussa voimaan tulevan sääntökirjan kriteereitä seurataan vuoden ajan, jonka perusteella sitten edetään palvelusetelin käyttöön otossa, kertoo tilaajajohtaja Markku Rimpelä Hämeenlinnan kaupungilta.

Sopivista tonteista on pulaa

Coronarian piti rakentaa ja käynnistää vuonna 2016 toinenkin palvelusetelipäiväkoti, mutta lasten ja nuorten lautakunta päätyi poistamaan kytkökset Coronariaan. Jos palveluseteli päätetään ottaa laajemmin käyttöön, kilpailu on avoin kaikille kriteerit täyttäville ja rakentamisesta kiinnostuneille yrittäjille.

Rakentamiseen tarvitaan päiväkodille kaavoitettu tontti. Kaupunki voi omaa tonttia myydessään edellyttää luovutusehdoissa yrittäjän sitoutuvan esimerkiksi toimimaan yksityisen hoidon tuella, arvioi kaupunginlakimies Merja Korhonen.

Yksityiseltä hankitulle tontille rakentava yrittäjä voi hakea palvelusetelillä hoitoa antavaksi päiväkodiksi.

Keino lisätä päivähoitopaikkoja

Kaupunki pyrkii välttämään palvelusetelin laajentamista kertarysäyksellä koko yksityiselle päiväkotikentälle. Täysimittainen siirtyminen merkitsisi lähes yhden miljoonan lisämenoa ensimmäisenä vuonna.

Rimpelä laskee, että setelin käyttöön siirtyminen helpottaa Hämeenlinnan kaupungin rakentamispaineita lähivuosina. Kun yksityiset yritykset rakentavat päiväkoteja, kaupunki säästää 2,5–4,5 miljoonaa euroa 80–100 lapsen päiväkotia kohti.

– Lautakunnan päätöksen mukaan palvelusetelin kattohinta on 15 prosenttia alhaisempi kuin oman palvelutuotannon tuotteistettu hinta vuonna 2012, Rimpelä perustelee.

Nyt Hämeenlinna on päättänyt esimerkiksi yli 3-vuotiaan hoitopaikan kattohinnaksi 810 euroa kuukaudessa. Perheen lapsen hoidosta maksama lasku määräytyy samoin perustein tulojen ja perhekoon mukaan kuin kunnallisessa hoidossa.

Sääntökirjan ehtojen mukaan yksityisen palveluntuottajan on sitouduttava tuottamaan palvelu kaupungin määrittämällä kattohinnalla, jolloin perheeltä perittävä hoitomaksu ei voi olla enempää kuin mitä perhe maksaisi kunnallisessa päivähoidossa.

Valinnanmahdollisuudet kasvavat

Kun palveluseteli ensi elokuussa lanulan päätöksen mukaisesti otetaan käyttöön, Hämeenlinnassa voi saada lapsen päivähoitoon päiväkotiin, joka toimii joko yksityisen hoidon tuella, palvelusetelillä tai kaupungin omana toimintana.

Palveluseteli ei ole vanhemmille subjektiivinen oikeus eikä kaupunki toisaalta voi velvoittaa hakemaan hoitoa yksityisiltä tuottajilta setelin turvin. Jos vanhemmat haluavat käyttää kaupungin päiväkotia, lapselle on järjestettävä hoitopaikka.

Lasten ja nuorten lautakunta kokoontuu ensi tiistaina. Sääntökirjan muutos ja siihen liittyen myös aiesopimus päiväkodin rakentamisesta Coronarian kanssa yritetään saada mukaan kokoukseen. (HäSa)