Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinnan rantareitillä kulkua haittaavalle putkiletkalle porataan järven pohjaan puolen kilometrin reikä

Ison viemäriurakan ei pitäisi estää missään vaiheessa veneilyä Vanajavedellä.
Vanajaveden pohjaan asennettavat uudet viemäriputket haittaavat rantareitillä kulkemista vielä jonkin aikaa. Kuvat: Sara Aaltio

Rantareitti ja veneilyväylä Vanajavedellä pysyvät tällä tietoa avoimina keskikesällä, kun Kaupunginpuiston ja Sairionrannan välille asennetaan uutta viemäriä.

Kulkeminen rantareitillä on töiden vuoksi hankaloitunut, kun ennen alkuviikon muutosta kaunis ja lämmin sää houkutteli tavanomaistakin enemmän ulkoilijoita.

Rantareitillä on ollut pitkällä matkalla putkiletka, joka on haukannut ison osan ulkoiluväylän leveydestäkin.

– Rantareitillä pitäisi kyllä päästä koko työn ajan heinäkuussa liikkumaan. Kaupunginpuiston puolella jätevesipumppaamon liepeillä voi mennä joitakin polkuja kiinni joksikin aikaa, sanoo HS-Veden verkostopäällikkö Leo Aspholm.

– Veneilyyn työt eivät vaikuta mitenkään. Vesialueella ei töitä pitäisi edes havaita muualla kuin ihan rantavyöhykkeellä.

Tämä johtuu, siitä, että putkia ei nyt upoteta järven pohjalle painojen kanssa, eli niitä ei jouduta ensin kelluttamaan veden päällä. Putkille porataan järven pohjan pinnan alle väylä, johon ne ujutetaan.

Niin sanottu suuntaporaus on putkilinjojen rakentamisessa erityisesti pehmeisiin maaperiin soveltuva tapa.

Vanhassa putkessa riskirakenne

HS-Vesi oy:n tilaamassa urakassa uusitaan 1980-luvun alkupuolella rakennettu, nyt järven pohjalla kulkeva halkaisijaltaan yli 30-senttinen paineviemäri.

Vesiyhtiön suunnittelupäällikkö Jarno Laine kertoo, ettei muoviputki ole vielä käyttöikänsä päässä.

– Mutta se uusitaan nyt hyvän sään aikana. Tapa, jolla se on aikoinaan tehty, on riskirakenne.

Samalla varaudutaan tulevaisuuden lisääntyviin tarpeisiin, kun viereen lasketaan toinen samanlainen putki. Tätä kautta tulee jo nyt isoin osa kaupungin itäpuolen jätevesistä, Tuulosta ja Hauhoa myöten.

Muutama vuosi sitten kaikuluotauksessa huomattiin, että viemärin päällä makasi paljon uppotukkeja. Ne poistettiin alkuvuonna.

Uutinen jatkuu kuvan jälkeen:

Muovista, halkaisijaltaan yli 30-senttistä jätevesiputkea asennetaan Vanajaveden pohjaan maan alle noin puoli kilometriä.

Puolentusinaa viemärilinjaa järvessä

Sairion puolelle rantaan tulee myös jäteveden virtausta mittaavaa laitteistoa. Kun Kaupunginpuiston pumppaamon päässä on omat mittarinsa, vastarannan kontrollimittauksesta havaitaan mahdolliset vuodot.

Töiden hinta on yli puoli miljoonaa euroa. Järvenpohjassa putki kulkee liki puolen kilometrin matkan.

Vireillä on jo seuraava iso hanke, Luukkaanlahdelta Kaupunginpuiston rantaan kulkevan viemärin uusiminen. Valmistelu täytyy aloittaa hyvissä ajoin muun muassa hitaan lupaprosessin vuoksi.

Kaupungin keskustan kohdalla Vanajaveden pohjassa kulkee puolentusinaa paineviemäriä, joista Luukkaanlahden ja Sairionrannan viemärit ovat isoimmat.

HS-Veden alueella on pääosin muovista viemäriverkkoa noin tuhat kilometriä. Siitä enää alle kymmenen prosenttia on betonista. HäSa

Päivän lehti

7.7.2020