Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula hakevat hallituksen työllisyyskokeiluun - panostus runsas miljoona euroa

Kokeilulla tähdätään työllisyysasteen nostamiseen Hämeenlinnan seudulla hallitusohjelman mukaiseen 75 prosentin tavoitteeseen.
Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala hakevat yhdessä hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun. Kuva: Lassi Puhtimäki
Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala hakevat yhdessä hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun. Kuva: Lassi Puhtimäki

Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala hakevat yhdessä hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Hakemuksen ovat laatineet kuntien kanssa Hämeen TE-toimisto ja Ely-keskus ja keskusteluissa ovat olleet mukana myös Linnan Kehitys Oy, Kela sekä eri oppilaitokset.

Seudulta kokeiluun tuleva rahallinen panostus on runsas miljoona euroa.

Kohderyhmässä muun muassa nuoret ja maahanmuuttajat

Kohderyhmänä kokeilussa ovat Kelan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavat työttömät ja palveluissa olevat, kaikki alle 30-vuotiaat nuoret, ansiosidonnaisella olevat ja maahanmuuttajat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja jotka ovat työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueen TE-toimistossa.

Kuntakokeilu kytkeytyy Hämeenlinnan seudun Ketterimmät työllisyysohjelmaan 2017-2025 ja sen toteuttamiseen.

Kokeilun pohjana hyödynnetään jo luotua työllisyydenhoidon ekosysteemiä ja laajaa toimijoiden verkostoa.

Hämeenlinna johtaa ja koordinoi kokeilua kuntakokeilutoimistosta käsin.

Reilun miljoonan euron panostus

Seudun arvioitu panostus hankkeeseen on vähintään 15 prosenttia työmarkkinatuen vuoden 2018 kuntaosuudesta ja rahoitus katetaan olemassa olevasta talousarviosta, lisärahoitusta ei osoiteta.

Hämeenlinnan kaupungin osuus on noin 850 000 euroa, Janakkalan 104 000 ja Hattulan 55 000 euroa.

Arvioon ei ole laskettu mukaan lakisääteisiä palveluja, kuten velvoitetyöllistämistä, kuntouttavaa työtoimintaa ja Typ-palvelua eikä kuntien maksamaa työmarkkinatuen rahoitusosuutta.

Työllisyyden kuntakokeilu lisää kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja seudulla edellytetään, että kokeilusta mahdollisesti kunnille aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti.

Työllisyysaste vähintään 75 prosenttiin

Hämeenlinnan seudulla kokeilulla tähdätään työllisyysasteen nostamiseen vähintään hallitusohjelman mukaiseen 75 prosenttia tavoitteeseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen, osaavan työvoiman saatavuuden, työnhakijoiden työelämävalmiuksien ja toimintakyvyn edistämiseen.

Erityisesti halutaan tehostaa palveluohjausta ja palveluihin pääsyä, mikä lyhentää työttömyyden kestoa.

Pääkeinoja ovat palveluprosessin vahvaan alkuun panostaminen, koulutus- ja osaamispalveluiden laajempi hyödyntäminen sekä työelämävalmiuksien ja toimintakyvyn parantaminen.

Tavoitteeseen pyritään Kelan palveluiden käyttöä tehostamalla sekä työllisyys-, kuntoutus- että sosiaali- ja terveyspalveluita yhteen sovittamalla.