Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinnan seudun nuoret halutaan töihin heti valmistumisen jälkeen

Hämeenlinnan seutu tekee yhteistyötä nuorten työllistymisen eteen. Yksi keino on uraohjaus, joka on saanut lisää jalansijaa oppilaitoksissa.
Opinto-ohjaaja Veli-Pekka Körkkö auttaa opiskelijoita Jemina Virtasta (vas) ja Senni Heinosta (oik) urapolun löytämisessä Ammattiopisto Tavastian Ohjauspisteellä. Yritykset välittävät Ohjauspisteen kautta tietoa avoimista työpaikoista, ja opiskelijoita kannustetaan kesätyönhakuun. Kuvaaja: Riku Hasari

Hämeenlinnan seudulla halutaan, että valmistunut nuori työllistyy kahden kuukauden sisällä valmistumisesta. Kunnianhimoisen tavoitteen eteen tekevät yhteistyötä Hämeenlinnan seudun oppilaitokset, työllisyystoimijat, kunnat ja kaupunki.

Valmistumassa oleville seudun nuorille annetaan opintojen aikana työvalmennusta ja yritetään varmistaa nuoren ensimmäinen työpaikka. Isossa roolissa on esimerkiksi uraohjaus.

– Uraohjaukselle on iso tarve, koska opiskelu- ja työelämässä on nyt monenlaista kerrostumaa. Ammattia etsivät sekä nuoret että aikuiset, joita koulutetaan samoissa ryhmissä. Ohjauksesta on hyötyä, jos on epävarma, kertoo Ammattiopisto Tavastian uraohjaaja Taru Vierimaa.

Hänen mukaansa nuoret eivät välttämättä tiedä ammatteja tai mikä tutkinto niihin johtaisi. Aikuisilla saattaa olla haasteita ammatti- ja koulutusnimikkeiden kanssa.

Urasuunnitelma opintojen aikana

Kun ammatillisen koulutuksen laki uudistui vuosi sitten, syntyi uusi oppiaine Opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet, joka painottuu urasuunnitteluun ja työhön suuntautumiseen. Jokaisen opiskelijan tulee laatia urasuunnitelma opintojen aikana.

– Tavastiassa kokonaisuutta valmistellaan parhaillaan, ja opiskelu on tarkoitus aloittaa jo tänä keväänä. Uraohjausta on ollut aiemminkin, mutta opiskelu napakoituu, koska se on oma opintokokonaisuus, Vierimaa kertoo.

Opiskelijoiden työllistyminen on tulevaisuudessa tärkeä mittari, koska siitä tulee yksi osa-alue oppilaitoksen rahoituksessa. Tavastian ei tällä hetkellä saa tietoja siitä, ovatko nuoret työllistyneet valmistumisen jälkeen.

– Emme saa pitää opiskelijan tietoja rekisterissä valmistumisen jälkeen. Teemme nyt koeotantaa eri hankkeiden puitteissa, että saisimme jotain seurantaa. Tilastokeskukselta saa vain prosentuaalisen yleistiedon.

Yhteistyö tärkeää nuorten työllistymisen kannalta

Tavastia auttaa opiskelijoita uran valitsemisessa esimerkiksi Ohjauspisteellä, joka aloitti toimintansa viime vuonna.

Ohjauspiste on auki muillekin kuin Tavastian opiskelijoille, kuten kolmannen sektorin kautta tuleville nuorille. Piste palvelee myös aikuisia, jotka pohtivat omaa uraansa.

Ohjauspisteen asiakkaan ei ole pakko lähteä opiskelemaan juuri Tavastiaan, vaan hänet ohjataan haluttua opiskelualaa tarjoavan oppilaitoksen ohjaushenkilöiden puoleen.

Ohjauspiste välittää opiskelijoille tietoa avoimista työpaikoista tai oppisopimuspaikoista. Tavastia järjestää myös rekrytointitilaisuuksia, joissa yritykset esittäytyvät opiskelijoille.

Taru Vierimaan mukaan laaja yhteistyö on erittäin tärkeää nuorten työllistymisen kannalta. Tavastia varmistaa esimerkiksi yhdessä Ohjaamon, TE-palveluiden ja yhdistysten kanssa, ettei nuori jättäisi opintojaan kesken

Vierimaan mukaan tänä päivänä suurimmalla osalla valmistautuneista on työpaikka. Yhdeksi syyksi hän nostaa koulutus- ja oppisopimuksen uudistuksen sekä nykyisen hyvän työtilanteen.

– Esimerkiksi oppisopimuksen käyttö on lisääntynyt huimasti. Opiskelija saa jo työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa jalan oven väliin. HäSa

Ammattiopisto Tavastian Ohjauspiste on auki myös koulujen loma-aikoina.

Apua urapolulle

Hämeenlinnan seudun työllisyysohjelman toteuttamissuunnitelmassa 2017–2019 tavoitellaan nuorten työllistymistä kahden kuukauden sisällä valmistumisesta.

Sitä kohti pyrkii työryhmä, jossa ovat vastuutahoina Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hamk, Kiipula ja Hämeen ammatti-instituutti.

Kumppaneina ovat Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Hämeen TE-toimisto, Hämeen Ely-keskus ja Hämeen kauppakamari.

Tavoite on, että kaikki tietävät, millaisia palveluita eri toimijoilla on tarjolla.

Keinoja on monia

Kanta-Hämeen oppilaitokset kehittävät uraohjausta Työuralle-hankkeessa vuoteen 2020 asti. Nuoria auttaa urahaaveissa myös Ohjaamo.

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyön merkitys kasvaa. Linna Kehitys neuvoo nuorta kysymään töitä pk-yrityksistä paikan päältä.

Myös kuntien työllisyystoimet auttavat nuoria esimerkiksi Ketterimmät-työllisyysohjelmassa, jonka tavoite on saada nuorisotyöttömyys nollaan.