Kanta-Häme

Hämeenlinnan seutu ei valaistunut

Varsin paljon yhteistyökohteita löytyi Hämeenlinnan seudun kuntarakenneneuvotteluissa.

Tosin neuvotteluja onkin käyty painottaen palvelurakenteen muutoksia. Varsinaisesta kuntarakenteesta on puhuttu vähemmän.

Kuntarakennetyön viimeisenä vaiheena demokratiatyöryhmä on saanut tehtäväkseen pohtia seudulle toimivaa johtamis- ja demokratiamallia.

Seutuneuvottelukunnan puheenjohtaja Kari Ilkkalan (ps.) mukaan tässä ei ole kysymys kuntaliitoksesta, vaan siitä, että etsitään kuntalaisille mahdollisuuksia vaikuttaa seudullisesti.

– Ei meidän neuvotteluissa ole tapahtunut mitään suurta valaistumista. On kuitenkin löytynyt hyviä alkuja yhteistyölle.

Asukkaat vaikuttamaan

Ilkkalan mukaan neuvotteluissa ei ole tullut esille vihjettäkään kuntaliitoksen suuntaan.

– Sen sijaan tarvitsemme jonkinlaisen järjestelmän tämän dialogin jatkamiseksi.

Demokratiatyöryhmään kuuluu johtavia poliitikkoja kaikista kolmesta kunnasta – Hämeenlinnasta, Hattulasta ja Janakkalasta.

– Koska työryhmän toimeksianto tulee kuntarakennelaista, olemme joutuneet hieman täsmentämään sitä. Tarkoituksena on, että demokratiaryhmä esittää suunnitelman jatkotyöskentelystä.

Yksi perustavoite on löytää tapoja, joilla asukkaat voisivat vaikuttaa seudulliseen päätöksentekoon.

– Kun kerran tehdään yhä enemmän yhteistyötä seudun kuntien kesken.

Yhteistyötä valmistellaan

Yksittäiset yhteistyöhankkeet ovat palanneet virkamiestyöryhmien valmisteltaviksi.

– Ne etenevät hankkeista ja valmistelusta riippuen omaa tahtiaan.

Hämeenlinnan seudulla kunta- ja palvelurakenneuudistusta on valmistellut seutuneuvottelukunnan ohella viisi virkamiestyöryhmää. Ne tekivät yli 40 ehdotusta seudullisista yhteistyökohteista.

Näistä jatkokehittelyyn on päässyt reilut 20 ehdotusta, jotka kaikki kunnat ovat hyväksyneet.

Työryhmät esittelevät yhteistyöhankkeiden edistymistä syksyn kuluessa seutuvaltuuskunnan kokouksissa.

Ne, samoin kuin demokratiatyöryhmän esitykset, ovat esillä seutufoorumissa joulukuun alussa.

Seutufoorumi on kunnanvaltuustojen ja -hallitusten yhteinen kokous. (HäSa)

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic