Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinnan sidonnaisuusrekisteri tulvii luottamushenkilöiden yhteiskunnallisista tehtävistä – Pitäisikö rekisteristä löytyä enemmän tietoa?

Hämeenlinnan sidonnaisuusrekisterissä ei ole paljon omaisuutta eikä talouden huipputehtäviä.

Hämeenlinnan sidonnaisuusrekisteri kertoo, että kaupungin luottamushenkilöillä ja esittelevillä virkamiehillä on erittäin paljon ei-taloudellisia luottamustehtäviä.

Harvat ovat ilmoittaneet merkittävästä omaisuudesta. Sijoitusasuntoja on kuitenkin useilla virkamiehillä ja luottamushenkilöillä.

 

Kuntalaki on vuodesta 2017 määrännyt kunnat pitämään julkista sidonnaisuusrekisteriä, johon kuntien eräiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan. Hämeenlinnan tarkastuspäällikkö Annastiina Vilenius-Hubbard kertoo, että lain piiriin kuuluvat ovat myös tehneet ilmoitukset rekisteriin.

– Ilmoitusvelvolliset ovat tunnollisesti ilmoittaneet sidonnaisuuksista.

Rekisteriin merkityt hyvin pienet metsäpalstat ja puolikkaat omistukset asunnoista kertovat, että näitä omistuksia on haluttu kirjata tarkasti. Kuntaliiton tulkinnan mukaan omassa käytössä olevaa asuntoa ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin.

 

Rekisterissä on olemattoman vähän luottamustehtäviä valtakunnallisesti merkittävissä yrityksissä. Sellainen on itse asiassa vain Lulu Ranteen (ps.) jäsenyys Finnveran hallintoneuvostosta. Valtion erityisrahoitusyhtiöstä on vaikea ajatella mitään päätöksiin liittyvää intressiristiriitaa.

Omaisuudeksi ei ole juuri ilmoitettu muuta kuin metsät, sijoitusasunnot ja yrittäjien omat yritykset. Poikkeuksena on Juha Kallioinen (kok.), joka on ilmoittanut pitkän listan jäsenyyksiä yhtiöiden hallituksissa ja osuuksia yhtiöistä.

 

Kukaan ei ole ilmoittanut merkittäväksi omaisuudeksi esimerkiksi pörssiosakkeita. Joko rekisterin hämeenlinnalaiset eivät omista lainkaan osakkeita tai he eivät ole ilmoittaneet niistä.

– Vastuu ilmoituksesta on henkilön omassa päässä. Emme voi erikseen kysyä, onko henkilöllä tiettyä omaisuutta, tarkastuspäällikkö Vilenius-Hubbard kertoo.

Rekisteri ja tietojen ilmoittaminen siihen ovat lakisääteistä toimintaa. Se, mitä rekisteriin ilmoitetaan, on lähtökohtaisesti ilmoittajien oma asia.

– Ei ole tullut vastaan tapausta, että olisi kysytty, miksi joku ei ole ilmoittanut esimerkiksi metsäomistustaan. Jos kysyisi, sitä ei ehkä voisi ohittaa, Vilenius-Hubbard sanoo.

 

Kuntalaki luettelee henkilöt, joiden on ilmoitettava sidonnaisuuksista. Heitä ovat kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa määrättyjä tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja, pormestari, apulaispormestarit sekä kunnanhallituksen ja kaikkien lautakuntien esittelijät. Hämeenlinnassa kaupunkirakennelautakunta hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain tehtäviä.

– Kuntaliiton tulkinnan mukaan määräys koskee myös varajäseniä, Vilenius-Hubbard kertoo.

 

Lain kirjain jättää rekisterin ulkopuolelle virkamiehiä, jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat moniin kaupungin päätöksiin. Kuusi Hämeenlinnan johtoryhmän jäsentä puuttuu rekisteristä. Lautakunnista rekisterissä on jaoston esittelijöitä ja esittelijöiden sijaisia.

Eräät rekisteristä puuttuvat johtoryhmän jäsenet saattavat kuitenkin toimia tärkeinä valmistelijoina ja jopa esittelijöinä kaupunginhallituksessa. Jos kaupunginjohtajat puuttuvat tai he ovat esteellisiä, johtava virkamies määrätään esittelijäksi.

– Rekisteri koskee niitä, jotka ovat esittelijöiden varahenkilöitä. Se ei koske niitä, jotka erikseen määrätään esittelijöiksi, Vilenius-Hubbardin kertoo.

 

Kunta voi laajentaa sidonnaisuusrekisteriä myös muihin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. Se ei voi kuitenkaan pakottaa ketään lain ulkopuolelle jäävää ilmoittamaan tietojaan julkiseen rekisteriin.

Hämeenlinnassa luottamushenkilöt ovat voineet myös vapaaehtoisesti antaa tietoja sidonnaisuuksistaan kaupungille. Annetut tiedot on kirjattu liitteenä luottamushenkilöiden yhteystietoihin. Päivi Kankaanmäki (kok.) ja Tiia Nurminen (sd.) ovat ainoat kaupunginvaltuutetut, jotka ovat vapaaehtoisesti antaneet sidonnaisuustietonsa.

Anni Puntila (kok.), joka on eronnut kaupunginhallituksen varajäsenyydestä, on ainoana henkilönä ilmoittanut velkansa rekisteriin. Puntilan ilmoituksen mukaan hänellä on runsaat 100 000 euroa sijoitusvelkaa.

Kuntaliiton tulkinnan mukaan merkittävä velka tai takaus pitäisi ilmoittaa. Usein sijoitusasuntoja ostamalla velkaannutaan. HÄSA

 

Merkittäviä talouden sidonnaisuuksia ja varallisuutta

Hämeenlinnan kaupungin sidonnaisuusrekisterissä on 74 henkilöä. Taulukkoon on poimittu 29 henkilöä, jotka ovat ilmoittaneet rekisteriin jostakin merkittävästä taloudellisesta tehtävästä tai merkittävästä omaisuudesta.

Henkilöstä on nimetty tehtävä, joka tuo hänet lakisääteisesti rekisteriin.

Ne henkilöt, joilla on toiminimi ammatinharjoittamiseen tai jotka työllistyvät omassa pienessä mikroyrityksessä, on jätetty pois.

Taulukon tiedot perustuvat vain sidonnaisuusrekisterin varsin kirjaviin tietoihin, joita on pyritty selventämään ja yksinkertaistamaan.

Satu Aaltonen 
kaupunginhallituksen jäsen (sd.)
Lammin Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen
Antti Ahonen
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja (kok.)
sijoitusasuntoja: Hämeenlinna 5, Kalvola 1
Pekka Arvio
kaupunkirakennelautakunnan jäsen (kok.)
kaksi sijoitusasuntoa Hämeenlinnassa
Tuulikki Forssen
sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston esittelijä
Kuurojen palvelusäätiön hallintoneuvoston jäsen
Harri Heinonen
kaupunkirakennelautakunnan varajäsen (kok.)
kaksi sijoitusasuntoa Kalvolassa
Juha Isosuo
kaupunginhallituksen esittelijä
Hämeenlinnan suomalaisuuden säätiön varapuheenjohtaja
Juha Kallioinen
kaupunginhallituksen jäsen (kok.)
hallituksen jäsen: Lähi-Tapiola Loimi Häme Oy, KTS-Invest Oy, Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Raatihuoneenkatu 7 B (pj), Kiinteistö Oy Fritzin Talo Oy (pj), Kiinteistö Oy Keskustakortteli Oy (pj), Hämeen Suoja Oy (pj), Essa-Invest Oy, Rakuuna Olut Oy, osakas: Eversheds Asianajajat Oy, BZV Konsultointi ja Sijoitus Oy
Vesa Kaloinen
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kok.)
Tuuloksen Kauppahuone, toimitusjohtaja
Timo Kenakkala
kaupunginhallituksen esittelijä
Oulun yliopiston neuvottelukunnan jäsen
Seppo Kuvaja
kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja (kok.)
Isännöinti Kuvaja Oy, toimitusjohtaja, osakas: Isännöinti Kuvaja, Hämeenlinnan Kaisan Kukka, As Oy Keisarin Palatsi
Pekka Kääriäinen
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja (kok.)
useissa juomayrityksissä tehtäviä, osuus Rakuuna Olut Oy:stä
Sirpa Laakso
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja (sd.)
Osuuskauppa Hämeenmaan edustajisto
Helena Lehkonen
pelastuslautakunnan puheenjohtaja (kok.)
Etelä-Hämeen Osuuspankin edustajiston jäsen
Juhani Lehto
tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja (vas.)
osakas: Uneksimo Oy
Matti Mikkola
kaupunkirakennelautakunnan varajäsen (ps.)
Realholding Oy:n toimitusjohtaja, sijoitusasunnot Hämeenlinnassa ja Rengossa
Mika Mäkelä
sivistys- ja hyvinvointilautakunta, esittelijä tarvittaessa
asunto-osake ja osuus toisesta
Antero Niemelä
kaupunkirakennelautakunnan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäsen (ps.)
metsää noin 30 hehtaaria
Piia Olkinuora
kaupunginhallituksen varajäsen (sd.)
Osuuskauppa Hämeenmaan edustajisto
Anni Puntila
eronnut kaupunginhallituksen varajäsenyydestä (kok.)
yrittäjäluonteisesti noin kymmenessä yrityksessä, yrityksillä kuusi sijoitusasuntoa Hämeenlinnassa
Marjatta Rahkio
kaupunginhallituksen varajäsen (kesk.)
2,35 hehtaarin metsäpalsta Lammilla
Ranjith Kumar Prabhakaran
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (sd.)
yrittäjä, Ranjith Kumar Oy, kolme yksiötä Hämeenlinnassa
Lulu Ranne
kaupunginhallituksen jäsen (ps.)
Finnveran hallintoneuvoston jäsen
Sari Rautio
kaupunginhallituksen puheenjohtaja (kok.)
Aidosti ja avoimesti Oy, toimitusjohtaja
Kaija-Leena Savijoki
kaupunginhallituksen varajäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja (kok.)
kahdesta asunto-osakkeesta 50 prosentin omistus
Leena Suojala
kaupunkirakennelautakunnan jäsen (kesk.)
kaksi asunto-osaketta Hämeenlinnassa, osuus 25 hehtaarin metsäyhtymästä
Jani Tikkanen
kaupunkirakennelautakunnan varajäsen (sd.)
Vakuutusyhtiö Turvan aluetoimikunnan jäsen
Juha Tuomi
kaupunginhallituksen jäsen (kok.)
Osuuskauppa Hämeenmaan hallintoneuvoston jäsen
Matti-Pekka Tuomilehto
kaupunkirakennelautakunnan varajäsen (kesk.)
kolme sijoitusasuntoa Hämeenlinnassa
Pasi Vesala
kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja (sd.)
Etelä-Hämeen Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen

 

 

Päivän lehti

27.9.2020

Fingerpori

comic