Kanta-Häme

Hämeenlinnan talousarvio pettää – Tilinpäätös jopa 20 miljoonaa euroa alijäämäiseksi

Hämeenlinnan kaupungin menot paisuvat ennakoitua suuremmiksi.
Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston on päätettävä, miten kaupungin tilit tasataan. Kuva: Riku Hasari
Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston on päätettävä, miten kaupungin tilit tasataan. Kuva: Riku Hasari

Hämeenlinnan kaupungin tilinpäätös on painumassa ennätyksellisen alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden talouden ennustetaan jäävän käytännössä 15,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Tilinpäätöksen ennustetaan romahtavan jopa 20,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Verotuloissa on kuitenkin 5 miljoonaa euroa tilitysvajetta uudesta tulorekisteristä. Tämän vajeen uskotaan korjautuvan ainakin ensi vuoden aikana.

Kaupungin talouden suuri alijäämä kertyy menojen ylityksistä ja verotulojen jäämisestä ennakoitua pienemmiksi. Käyttömenojen ennustetaan nousevan lähes 8,8 miljoonaa euroa ennustettua suuremmiksi.

 

Suurimmat ylitykset tulevat sosiaali- ja terveyslautakunnan menoista. Lastensuojelussa ostopalvelut kallistuvat 2,4 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmiksi. Sairaanhoitopiirin alijäämä kasvaa 5,7 miljoonaan euroon, mistä kaupunki joutuu kasvattamaan varaustaan 3 miljoonalla eurolla.

Kaupunkirakennelautakunta ylittää nettomenonsa 1,9 miljoonalla eurolla. Maaomaisuuden myyntivoitot jäävät 2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi.

Hämeenlinnan verotulot putoavat 12,2 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi. Kaupunki ennusti jo huhtikuussa 5,1 miljoonan euron supistusta verotuloihin, mutta vaje kasvoi elokuun alkuun mennessä 7,1 miljoonalla eurolla.

Tulorekisterin tekniset ongelmat selittävät arviolta 5 miljoonaa euroa verovajeesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto selvittää, miten vaje pitäisi kirjata kuntien tilinpäätöksiin.

 

Hämeenlinnan verotulot jäivät jo viime vuonna 2,6 miljoonaa euroa arvioitua pienemmiksi. Kuluvan vuoden budjetissa verotulot arvioitiin 14,9 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin ne olivat viime vuonna.

Kaupunginhallitukselle annettiin maanantaina toiminnan ja talouden puolivuotisraportti. Kaupungin taloudessa on myös uhkia, joita ei sisällytetty ennusteeseen alijäämästä.

Hämeenlinnan osuus työmarkkinatuesta saattaa kasvaa ennustetta suuremmaksi. Lammin kehitysyhtiöstä Lammin Myötätuulesta on kirjattava purkutappio.

Kaupunginhallitusta muistutettiin myös siitä, että keskussairaalan rakennusten arvonalennuksista ja peruspääoman alentamisesta kaupungin osuus olisi 30,4 miljoonaa euroa. Kirjaukset on peruttu, mutta niiden odotetaan näkyvän lähivuosina jonkin suuruisena kuluna kaupungin tuloksessa.

 

Hämeenlinna budjetoi kuluvan vuoden talousarvionsa kirjanpidollisesti tasapainoon. Käyttömenoista ja tuloista piti jäädä vuosikatetta 18,8 miljoonaa euroa.

Kaupunki on budjetoinut nettoinvestointinsa 36,4 miljoonaksi euroksi. Kun vuosikate ei riitä menoihin, investointeja rahoitetaan kasvattamalla velkoja 17,6 miljoonalla eurolla. HÄSA

Vaikea kattaa

Hämeenlinnan tilikauden alijäämä oli viime vuonna 4,2 miljoonaa euroa.

Alijäämä jäi pieneksi useiden kertaluonteisten tulojen ansiosta.

Hämeenlinnan menot kasvoivat viime vuonna, mutta verotulot lievästi laskivat.

Budjetin 15–20 miljoonan euron pettämistä on vaikea korjata.

Veroprosentin korotus neljännesprosentilla kasvattaa verotuloja noin 3 miljoonaa.

Budjetin mukaan kaupungin lainojen määrä kasvaa 237,9 miljoonaan euroon.