Kanta-Häme

Hämeenlinnan terästehtaan investointi keventää autoja ja vähentää päästöjä

SSAB:n tehdas sai käyttöön uudet laitteet entistä vahvempien terästen valmistukseen.
Teknologiapäällikkö Heikki Nisula esittelee linjan uutta hilseenmurskainta. Työ tehdään turvallisesti täysin suljetussa tilassa. Kuva: Esko Tuovinen

SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan peittauslinjan uudistus on otettu käyttöön. Terästä on käsitelty tämä viikko uusilla koneilla, joihin yhtiö investoi noin 36 miljoonaa euroa.

– Nopeusrajoitus poistettiin tiistaina. Tuotanto pyörii täysillä varmaan jo lähiviikkoina, sanoo Hämeenlinnan tehtaanjohtaja Kari Ojala.

Uudistuksen jälkeen tehtaalla voidaan valmistaa entistä parempia teräksiä autoteollisuudelle. Kun terästen lujuus kasvaa, ajoneuvoista saadaan entistä kevyempiä. Kevyet autot kuluttavat vähemmän polttoainetta kuin raskaat.

– Teräksen uuden venytysoikaisun on jo todettu parantaneen teräksen laatua. Se parantaa myös leveystarkkuutta, Ojala kertoo.

Hämeenlinnan tehtaan peittauksessa käsitellään kuumavalssattu teräs ennen sen kylmävalssausta. Teräs puhdistetaan hilseestä ja ruosteesta suolahapolla. Valmistuneella investoinnilla linjan alkupään mekaniikka sekä sähkö- ja automaatiolaitteet uudistettiin.

 

Tehtaalle rakennettiin sähkö- ja automaatiotila, valvomo ja hilseenpoistolaitteet. Teräsnauhat hitsataan yhteen uudella laserhitsauksella. Kylmävalssaukseen menevä teräs oikaistaan venytyksellä. Automaatio kasvoi, sillä robotti avaa teräskelat ja syöttää nauhan pään peittaukseen.

– Nauhan nopeus linjan alkupäässä on 400 metriä minuutissa, sanoo Hämeenlinnan tehtaan teknologiapäällikkö Heikki Nisula.

Teräsnauhojen hitsaaminen yhteen uudella laserhitsauksella parantaa myös teräksen laatua. Laser sulattaa nauhat yhteen lähes huomaamattomalla saumalla.

 

Hämeenlinnan tehtaan peittauksen uutta alkupäätä suunniteltiin ja rakennettiin kaksi vuotta. Sinkki 3 -linjalle tehtiin samaan aikaan peittausta pienempiä investointeja, jotka kasvattavat tuotantoa ja parantavat sinkityn teräksen laatua. Sinkki 3 -linjalla valmistuvat juuri autoteollisuuden erikoislujat teräkset.

– Nauhan lämmitystä tehostettiin ja sinkkipadan laitteita uusittiin. Laitteita vahvistettiin niin, että nopeutta voidaan nostaa, Ojala sanoo.

SSAB teki nyt Hämeenlinnan tehtaalle investoinnit, jotka ovat suuremmat kuin yhdenkään muun teollisuusyrityksen investoinnit pitkään aikaan Kanta-Hämeessä. SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen on kasvattanut sinkityn teräksen tuotantoa Hämeenlinnassa.

Tehtaanjohtaja Ojala kertoo, että Hämeenlinnan tehtaalle suunnitellaan myös uusia investointeja. Hän korostaa, että niistä ei ole vielä päätöksiä.

– Olisimme huonoja, jos emme koko ajan kehittäisi vaativien teräslaatujen valmistusta.

 

Järeä tuotannon investointi onnistuttiin tekemään ilman ylimääräisiä katkoksia tehtaan tuotantoon. Tähän antoi mahdollisuuden se, että tehtaan sisällä oli tilaa, johon voitiin rakentaa uudet koneet ja laitteet.

– Aikataulu oli tiukka, sillä päätös investoinnista tehtiin vasta kaksi vuotta sitten. Koko ajan tähtäsimme siihen, että tuotanto saadaan uudelle linjalle tämän vuosihuollon aikana, Nisula kertoo.

Järjestelyt eivät olleet pelkästään yksinkertaisia. Tuotanto oli ajettava jonkin aikaa vanhan linjan yli sillalla ennen kuin vanhat rakenteet saatiin purettua. Tehtaat katto tuli uusia laitteita vastaan niin, että syvimmillään uusia rakenteita oli kaivettava jopa neljän metrin syvyyteen läpi pohjakallion.

– Hyvällä suunnittelulla ongelmia ei syntynyt, Nisula toteaa. HÄSA

Kuvatekstiä korjattu 12.12.2018 kello 19.08.