Kanta-Häme

Toriparkki kytkeytyy Hämeenlinnan keskustan kehitykseen: 5 rakennuskohdetta, johon parkkialue nivoutuu

Kiinteistöjen omistajat ovat keskustelleet kaupungin suunnittelijoiden kanssa myös toriparkista ja velvoitepysäköinnistä.
Mahdolliseen toriparkkiin on laskeskeltu pysäköinnin velvoitepaikkoja uudisrakentamista suunnitteleville kiinteistöyhtiöille, jotka sijaitsevat korttelin tai parin päässä torilta. Kuva: Pekka Rautiainen

Kaupunki on käynyt keskusteluja ainakin yhdeksän kiinteistönomistajan kanssa näiden kiinnostuksesta toriparkin autopaikkoja kohtaan. Kiinteistöt sijaitsevat korttelin tai parin päässä Hämeenlinnan torista.

Toriparkkipäätöstä valmistelevat viranhaltijat ovat laatineet keskustelujen pohjalta laskelmia. Niissä arvioidaan kuinka paljon noille kiinteistöille voisi tulla uusia rakennuksia ja kuinka paljon siitä seuraisi pysäköinnin velvoitepaikkoja mahdolliseen toriparkkiin eli P-toriin.

– Pääasiallisesti kiinteistönomistajat ovat itse ottaneet meihin yhteyttä, kertoo kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri.

Maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki arvelee, että yksi kiinteistönomistajien kiinnostuksen herättäjä on jo edellinen, vuoteen 2014 ulottunut keskustavisio.

– Siinä oli osoitettu joitakin lisärakentamisen mahdollisuuksia. Silloin hahmottelimme niitä itse, mutta nämä toriparkin suunnitelmiinkin liittyvät ovat ihan oikeita hankkeita, Lähteenmäki sanoo.

Laskelmia esiteltiin jo elokuussa Raatihuoneella, kaupungin järjestämässä toriparkkikeskustelussa. Tuolloin ne eivät herättäneet juurikaan huomiota.

 

Laskelmat havainnollistavat velvoitepaikkojen kertymistä

Uudisrakennusten neliömäärät ovat kaupungin virkamiesten arvioita siitä, kuinka paljon kiinteistöille voidaan osoittaa uutta rakentamista, jos toriparkki rakennetaan.

– Varmasti ihan noilla luvuilla ei uuden rakentaminen tapahdu. Laskelmilla haluamme havainnollistaa mekanismia, jolla toriparkin velvoitepaikat kertyisivät, sanoo arkkitehti Tommi Terästö.

Terästö sanoo olevansa jopa hiukan huolissaan siitä, että P-tori olisi yllättävän nopeasti täynnä, jos kaikki hahmoteltu rakentaminen toteutuisi.

– Jollain aikavälillä voidaan joutua miettimään jopa Kaivoparkin laajentamista.

 

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen. Voit tarkastella uudisrakennusten kokoa ja autopaikojen määriä klikkaamalla kuvakkeita.

 

1. Keskustalon lisärakentaminen on jo etenemässä

Asemakaavan muutoshakemus on jo jätetty ykkös- ja kakkoskortteleista. Nyt myös Keskustalon omistava kiinteistöyhtiö on jättänyt hakemuksen asemakaavan muuttamiseksi.

– Keskustalon kehittämisen laajuus, 4800 kerrosneliömetriä, on jumpattu yhdessä omistajien kanssa, Tarja Majuri kertoo.

Terästön mukaan keskusteltu on myös Keskustalon nykyisten pysäköintipaikkojen siirtämisestä P-toriin. Pysäköintiä on nyt pihakannen alla. Laajennussuunnitelmissa uutta rakentamista tulisi nykyiselle pihalle.

Yksityisten rakennushankkeiden lisäksi mukana laskelmissa on kaupungin omistama Raatihuoneen piha. Jos siitä tehtäisiin kaupunkilaisille tarkoitettu, Keskustalon uudisrakennukseenkin kytkeytyvä aukio, kaupunki ostaisi toriparkista 40 velvoitepaikkaa.

Kaupunkirakenteen suunnittelijat kertovat, että nyt on alettu tutkia sitäkin mahdollisuutta, että Linnankadulta poistuva väestönsuoja siirtyisikin Raatihuoneen pihan alle.

2. Uutta rakentamista ehkä myös kirkon viereen ja entisen leffateatterin kohdalle

Kirkon lähellä Hallituskadulla sijaitsevan kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kiinteistön lisärakentamista on tutkailtu jo muutama vuosi sitten. Se jäi ensin odottamaan korkean rakentamisen selvitystä, eivätkä omistajat ole ihan hiljattain olleet kaupunkiin yhteydessä.

Hallituskatu 20:n (entisen elokuvateatteri Maximin kohdalla) omistajat kävivät viime keväänä naapurikiinteistön edustajan kanssa keskustelemassa virkamiesten kanssa täydennysrakentamisesta. Terästö kertoo, että esillä on ollut nykyisen matalan osan nosto samaan räystäskorkeuteen kuin naapurissa.

Keskustalon kortteliin halutaan vajaan viiden tuhannen kerrosneliömetrin verran lisärakentamista. Arkistokuva: Anja Filppula

3. Valtion Senaatti-kiinteistöillä tulossa isoja uudistushankkeita

Lääninhallituksen korttelin kehittämisestä on kaupunki aloittanut keskustelut Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

– Kyllä se on varma nakki, että tuo vanha lääninhallituksen talo tulee myyntiin, arvioi Niklas Lähteenmäki. Myös nykyisen aluehallintoviraston rakennus samassa korttelissa, Birger Jaarlin kadulla, on tulevan kiinteistökehityksen kohde.

Toriparkin vaikutusalueella, eli muutaman sadan metrin säteellä on myös Senaatti-kiinteistöjen omistama niin sanottu maanmittauslaitoksen kortteli, josta omistaja on luopumassa. Tommi Terästö kuitenkin arvioi, että sopivan maaperän vuoksi tuohon kortteliin on kannattavaa rakentaa autopaikkoja tonteillekin.

4. Skogster on uinunut, linja-autoaseman luona työt vireillä

Valmis kaava on jo Skogsterin keskustahotellilla. Ihan viime aikoina tuon kiinteistön omistajat eivät ole kaupungin kanssa keskusteluja käyneet.

Rakennusliike Lehdon iso rakennushanke linja-autoaseman korttelissa, Rantatorilla, odottaa asemakaavan hyväksymistä.

Korttelista on kaavailtu vain kymmentä autopaikkaa P-toriin, sillä enemmistö rakennetaan omaan kortteliin, osittain maan alle. Rakennusliike Lehto jatkaa rakentamisen valmisteluja

5. Ykköskortteliin rakennetaan vähemmän, jos toriparkkia ei tule

Ykkös- ja kakkoskorttelin rakennusten laajuutta on laskelmissa pienennetty asemakaavahakemuksissa esitetystä.

Ykköskorttelin kaavamuutostyö käynnistettiin jo viime vuoden tammikuussa, mutta se jäi odottamaan toriparkkiratkaisua. Aiesopimuksen pykälän mukaan sopimus raukeaa, jos keskitettyä pysäköintiratkaisua ei tule.

– Sitten tehtäisiin uudenlainen sopimus. Selvää on että silloin rakennettaisiin aika paljon vähemmän, Tarja Majuri sanoo.HÄSA