Kanta-Häme

Hämeenlinnan valtuusto järjesti budjetista äänestysmaratonin - katso valtuutettujen videokommentit budjetista!

Kouluremonttien kiirehtiminen nousi kaupunginhallituksen ensi vuoden tehtäväksi.
Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto piti useita taukoja kesken maratonkokouksensa.

Paluu menneisiin aikoihin tapahtui Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa maanantaina. Ensi vuoden talousarvion hyväksyminen vaati noin 30 äänestystä.

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ennusti pari viikkoa sitten, että kokous kestää 10 tuntia. Hän tuntee väkensä, sillä aikaa meni 10 tuntia 19 minuuttia.

Sinänsä yllättävää, että näin moniin äänestyksiin jouduttiin, sillä ryhmäpuheenvuoroissa ylistettiin kaupunginhallituksen hyvää ja kompromissihakuista ilmapiiriä.

Äänestyksistä vain yksi johti mihinkään. Marjatta Rahkio (kesk.) esitti, että koulujen opetussuunnitelmien pohjalta tapahtuvassa kehittämisessä otettaisiin huomioon Nummen ja Tuomelan oppimisympäristöistä saadut kokemukset.

Tämä lisäys tehtiin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan osioon äänin 0–51.

Talousarvioon tehtiin myös toinen yksimielinen lisäys. Siitä ei äänestetty. Se koski koulujen korjausvelan lyhentämistä mahdollisimman nopeasti.

SDP:n ryhmä esitti ilmeisesti hieman yllättäen pontta, että tutkittaisiin Hämeenlinna-rahaston pääoman käyttämistä kouluremonttien tekemiseen nopealla aikataululla. Rahastossa on tällä hetkellä noin 107 miljoonaa euroa.

Kukaan valtuutetuista ei vastustanut itse asiaa. Sen sijaan varmaan tunnin keskustelu käytiin siitä, voidaanko budjettiin tehdä toivomusponsi ilman että se laajentaa budjettia ja voidaanko rahastoon kajota.

Pitkän akateemiseksi äityneen väittelyn tiimellyksessä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio (kok.) esitti, että ponnen sijasta itse budjettitekstiin voisi tehdä muutoksen.

Sen sisällöksi Rautio esitti suurin piirtein samaa kuin ponnen sisältö eli kaupunginvaltuusto päättää nopeuttaa kouluinvestointeja ja edellyttää, että kaupunginhallitus etsii tähän ratkaisut.

Tämä tuli lopulta yksimielisesti hyväksytyksi, kun demarien ponsiesityksen tehnyt Timo Viitanen veti esityksen pois ja kertoi ryhmän voivan olla Raution muutosesityksen takana.

Osa valtuutetuista, esimerkiksi Leena Suojala (kesk.), oli huolissaan rahaston pääomaan koskemisesta tilanteessa, jossa lainanotto on edullisempaa kuin 4–5 prosenttia tuottavan rahaston purkaminen.

Yksimielisyys löytyi lopulta siitä, että tärkeintä on saada suunnitelmia nopeasti eteenpäin. Kouluremonttien rahoituksesta on mahdollista sopia myöhemmin sen hetkisen tilanteen mukaan.

 

Jos keskusteltiin koulujen tilasta pitkään, niin puhuttiin terveyskeskuksen asiakasmaksuistakin. Vasemmisto vastusti korotuksia.

Poliittisen kentän oikealla laidalla kysyttiin, mistä tuo 390 000 euron summa otetaan, jos sitä ei saada asiakasmaksuista. Sote-lautakunnan toimialalla ei juuri ole kiristämisen varaa.

SDP:n esityksenä oli, että summa otetaan konsernipuolelta palvelujen ostosta. Äänestyksessä tämä kanta kuitenkin hävisi 29–22. Vasemmistoliitto ja SDP esittivät silti korotuksista luopumista.

Sote-lautakunnan puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok.) muistutti, että tänä vuonna tuo summa on jouduttu puristamaan pois ikäihmisten ja lastensuojelun palveluista, koska korotus ei viime vuonna mennyt läpi.

– Pidän sitä vastuuttomana.

Ensi viikolla sote-lautakuntaan on tulossa esitys siitä, kuinka vähävaraiset voivat saada joko alennusta tai vapautuksen terveyskeskusmaksusta ja kuinka siitä ihmisille tiedotetaan.

Monet valtuutetut, mm. Teija Arvidsson (kd.) ja Airi Raitaranta (vihr.) muistuttivat, että terveyskeskuksen asiakkaista suuri osa on keskituloisia ja he pystyvät maksamaan terveyskeskusmaksun. Se peritään kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta vuosittain.

Vasemmistoliiton Juhani Lehto tosin esitti, että terveyskeskusmaksua alennettaisiin nykyisestään, koska uusi asiakasmaksulakiesitys on sen suuntainen.

Toisaalta hän esitti alennuksia myös sairaanhoitopiirin asiakasmaksuihin, jotta ne olisivat samalla tasolla Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Äänestyksessä kuitenkin kaupunginhallituksen esitys meni läpi äänin 30-20. Eli asiakasmaksut nousevat terveyskeskuksessa lain sallimaan maksimiin. Esimerkiksi lääkärin vastaanotolla käynti maksaa 20,60 euroa.

 

Perussuomalaiset tekivät runsaasti muutosesityksiä, jotka tähtäsivät konsernipalvelujen keventämiseen. Näillä leikkauksilla ryhmä olisi osoittanut lisäresursseja mm. varhaiskasvatukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon.

Edelleen ryhmä vaati pois mainintaa siitä, että toriparkkia selvitetään. Esitykset eivät kuitenkaan menestyneet äänestyksissä.

Vasemmistoliiton esitykset tähtäsivät siihen, että palveluita tuotettaisiin enemmän kunnan omana palveluna ja ostopalveluita käytettäisiin vain tarvittaessa.

Nämäkin esitykset kaatuivat äänestyksissä.

Viimeisenä käytiin vielä laaja ja humoristisiakin piirteitä saanut keskustelu yksityisteiden määrärahoista. Ensi vuoden budjetti leikkaa tämänvuotisesta 270 000 eurosta 70 000.

Anni Puntila (kok.) esitti, että määräraha pidettäisiin nykytasolla ja erotus otettaisiin pyöräilyn edistämisestä. Marjatta Rahkio teki kilpailevan esityksen, että yksityisteille varattaisiin 230 000 ja erotus otettaisiin henkilöstömenoista.

Parin äänestyksen jälkeen kuitenkin kaupunginhallituksen esitys päätyi budjettiin. HÄSA