fbpx
Kanta-Häme Hämeenlinna

Hämeenlinnassa mökin muuttaminen asunnoksi voi hieman helpottua – Yleiskaavaa saatetaan tarkistaa

Hämeenlinna teki selvityksen ranta-asumisesta. Edulliset alueet kartoitettiin.
Selvityksessä muun muassa Alajärven itärantoja arvioitiin alueeksi, jolla asuminen olisi ympäristölle ja kaupungille mahdollisimman edullista.

– Selvitys tekee lupien myöntämisestä entistä läpinäkyvämpää ja tasapuolisempaa. Se lisää myös kohteita, joille voidaan myöntää rakennuslupa poikkeamisella, sanoo Hämeenlinnan maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki.

Hämeenlinna teki ranta-asumisesta selvityksen, jossa ruodittiin menettelyt vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta asuinrakennuksiksi. Siinä määriteltiin myös edullisuusvyöhyke, jolla muutos olisi ympäristön, yhdyskuntarakenteen ja kaupungin talouden puolesta edullisinta.

Kaavoitus tarpeen

Selvitys ei muuta hallinnollisia prosesseja eikä oikeudellisia perusteita, joilla vapaa-ajan asunnon voi muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Hämeenlinna voi kuitenkin käyttää selvitystä yleiskaavoituksessa.

– Tulkintamme on, että suurin osa Hämeenlinnan vapaa-ajan asunnoista on sellaisia, että niiden muuttaminen asunnoiksi edellyttää yleiskaavoitusta, Lähteenmäki kertoo.

Hämeenlinna siis harkitsisi, yleiskaavoittaako se selvityksen edullisuusalueita siten, että niiden loma-asuntoja voisi kaavan puolesta muuttaa asunnoiksi.

– Ajatus on, että seuraavalla yleiskaavakierroksella ratkaistaisiin, sallitaanko alueella kaavoituksen puolesta käyttötarkoituksen muutos.

Hämeenlinnan selvityksessä määriteltiin edullisuusvyöhyke, jolla vapaa-ajan asuntojen muuttaminen asunnoiksi olisi kaupungille ja ympäristölle edullisinta.

Vaikka Lähteenmäki uskoo, että selvitys parantaa mahdollisuuksia muuttaa joitakin vapaa-asuntoja asunnoiksi, mitään muutosvyöryä hän ei odota.

Vajaa kymmenen

– Vajaa kymmenen vapaa-ajan asuntoja muutetaan vakituisiksi asunnoiksi vuosittain Hämeenlinnassa. On vaikea arvioida, kuinka monta haluttaisiin muuttaa. Niitä on vuositasolla ehkä joitakin kymmeniä.

Hylättyjen hakemusten määrästä ei voida arvioida halukkuutta. Hakija saa tiedon mahdollisesta kielteisestä päätöksestä jo ennen virallista päätöstä. Hakijan ei tarvitse maksaa päätöksestä, jos hän vetää hakemuksensa pois. Hakemusta ei usein edes jätetä, jos selviää, että sitä ei hyväksyttäisi.

– Esimerkiksi kiinteistönvälittäjät kysyvät meiltä silloin tällöin suullisesti, onko kiinteistön käyttötarkoitusta mahdollista vaihtaa, Lähteenmäki kertoo.

Hämeenlinna on yksi Suomen suurimmista loma-asuntokunnista. Kaupungissa on noin 9 760 vapaa-ajan asuntoa. Siten vain noin promille vapaa-ajan asunnoista muutetaan vuosittain asunnoiksi.

– Mökkiä voidaan hakea asunnoksi myös syistä, jotka eivät liity asumiseen. Kun esimerkiksi myy omassa käytössä olleen asunnon, myyntivoitosta ei tarvitse maksaa veroa, Lähteenmäki muistuttaa.

Rannalla poikkeamislupa

Vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa asunnoksi hakemalla suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamislupa. Ranta-alueella rakennuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa poikkeamisluvalla.

Käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan lisäksi rakennuslupa. Rakennuslupa vaaditaan, koska asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen rakennusmääräykset poikkeavat toisistaan.

Lähteenmäki korostaa vapaa-ajan asuntojen ja asuntojen erilaista luonnetta kaavoituksessa ja rakennuslupien myöntämisessä.

– Kiinteistön omistaja itse voi teettää ranta-kaavan. Mökit voivat olla melkein missä tahansa.

Kunnat sen sijaan kaavoittavat asunnot käytännössä kyliin, joissa on kunnallistekniikka ja yhteydet palveluihin. Kun vapaa-ajan asunto muutetaan asunnoksi, pitäisi erilaisten kaavoitus- ja lupaperiaatteiden yhdistyä.

Vapaa-ajan asuntojen ympäristömääräyksiä on viime vuosina kiristetty niin, että ne ovat ainakin lähestyneet asuntojen määräyksiä. Lähteenmäki kertoo, että toisaalta asunnoksi muuttamisen yhteydessä vanhoihin loma-asuntoihin on tehtävä kuitenkin paljon muutoksia.

– Asunnolle vaaditaan pelastustie ja asunnoilla on energianormit. Suurimmalla osalla Hämeenlinnan vapaa-ajan asunnoista on myös liian pieni kiinteistö, jotta ne voitaisiin muuttaa asunnoksi.

Hämeenlinna oli tiukka

Hämeenlinna suhtautui aiemmin kielteisemmin vapaa-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiseen kuin siihen liitetyt pitäjät.

– Hämeenlinna ei antanut lupaa sellaiseenkaan, johon se olisi voinut antaa luvan.

Hämeenlinna järjestää webinaarin rantarakentamisesta keskiviikkona. HÄSA

Kommentti: Verokarhu ei saa sanella

Hämeenlinna määritteli edullisuusaluetta myös taloudellisesti. Kunnan kuuluukin miettiä kaavoitusta siten, että esimerkiksi koulukuljetukset ovat mahdollisimman edullisia.

Selvitykseen otettiin taloudellisesta vaikutuksista myös kiinteistövero. Vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroprosentti on vakituista asuntoa korkeampi. Erilaisilla kiinteistöveroprosenteilla on omat perusteensa. Kunnan toiminnan pohjana ei kuitenkaan pitäisi olla se, miten asukkailta saa ulosmitattua mahdollisimman paljon veroja.

Kiinteistöjen omistajilla ja kunnalla on kiinteistöverotuksessa vastakkaiset edut. Eduskunta on lailla säätänyt, miten kiinteistöjen omistajia verotetaan. Kiinteistöveron ei pitäisi säädellä, voiko loma-asunnon muuttaa vakituiseksi asunnoksi.

Julkinen hallinto sotkee yhä useammin toisiinsa asioita, joilla ei saisi olla mitään tekemistä keskenään. Kouluesimerkki on valtion maksuvälityksen kilpailutus. Valtion hallussa syystä tai toisesta seisovien yksityisten varojen koroilla rahoitettiin valtion maksuliikennettä.

Jos kunnan lyhytnäköisenä tavoitteena olisi vain mahdollisimman suuret verotulot, veroprosentiksi otetaan sata – tai jopa sitä suurempi luku.

Menot