Kanta-Häme

Hämeenlinnassa tarjotaan nyt sosiaaliohjausta – tarkoituksena on auttaa ihmisiä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa

Hämeenlinnan kaupunki on mukana valinnanvapauskokeilussa, jonka tarkoituksena on valmistaa kaupunkeja sote-uudistukseen.

Osana kokeilupakettia yksityiset ja julkiset terveydenhoitopalvelut ovat ottaneet käyttöön sosiaaliohjauksen, jonka tarkoituksena on auttaa eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä löytämään oikeanlaista apua elämän eri kriisitilanteisiin. Hämeenlinnassa kokeilu on suunnattu vain Lammin ja Jukolan terveysasemien asiakkaille.

Sosiaaliohjaus ei korvaa olemassa olevia palveluita eikä synnytä asiakkuutta.

Sosiaaliohjaaja Pirjo Takalan mukaan palvelua on käytetty toistaiseksi vähän, vaikka monilla voisi olla tarvetta matalan kynnyksen apuun.

– Käyn kerran viikossa Jukolassa ja kerran Lammilla. Asiakkaita käy keskimäärin 1–3 päivässä. Toukokuun lopusta alkaen minun luonani asiakkaita on käynyt 15. Aikaisemmin huhtikuussa aikuissosiaalityön aloittamana asiakkaita kävi suunnilleen saman verran, Takala kertoo.

Yksi syy siihen, miksi hämeenlinnalaiset eivät ole löytäneet palvelun pariin, on ollut markkinoinnin puute. Lisäksi Takala arvioi, että suomalaiselle kulttuurille on tyypillistä yrittää viimeiseen asti ratkaista oman elämän pulmia itse.

Sosiaaliohjauksen ajatuksena on auttaa eri-ikäisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaista apua. Takalan luona on käynyt esimerkiksi asiakkaita, joilla on taloudellisia ongelmia. Sosiaaliohjaaja kertoo asiakkaille, minne kannattaa ottaa yhteyttä, etteivät ongelmat pääsisi kärjistymään liikaa.

Myös esimerkiksi ikäihmiset tai nuoret voivat tulla keskustelemaan ohjaajan kanssa avuntarpeestaan. Lisäksi monet tarvitsevat apua Kansaneläkelaitoksen kanssa toimimisessa, jotta asiakkaat osaavat hakea oikeita etuuksia.

Kokeilun aikana ohjaajan pakeilla on käynyt kaiken ikäisiä asiakkaita. Puolet asiakkaista on ollut työikäisiä, joilla elämää kuormittavia tekijöitä saattaa esiintyä useammin kuin nuorena tai vanhana. Usein ohjaaja hoitaa myös itse yhteydenpidon muihin palveluihin, jotta asiakkaan oma kuorma kevenee.

– Olen ammatiltani sosiaaliohjaaja, niin en osaa jättää asiaa sikseen. Yleensä sosiaalityössä tehdään paljon taustatyötä asiakkaan puolesta. Tässä kokeilussa olen halunnut asiakkaiden kokevan, että he saavat palvelua, eikä heitä vain ohjata luukulta toiselle, Takala sanoo.

Osana kokeilua toimivat yksityisen sektorin palveluntarjoajat ovat yhtälailla velvoitettuja järjestämään sosiaaliohjausta. Projektipäällikkö Hanni Joronen toteaa, että niissäkin on ollut hiljaista.

Sote-uudistuksen astuessa voimaan kaikki Suomen terveyskeskukset alkavat tarjota sosiaaliohjauspalveluita. Kokeilun tuloksia hyödynnetään uudistusta valmisteltaessa.

Kokeilu jatkuu nykyisellään lokakuun loppuun asti. Jatkosta ei vielä tiedetä, sillä palvelua rahoitetaan ministeriön myöntämillä avustuksilla. Tähän saakka sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusosuus on ollut 80 prosenttia ja omarahoitusosuus 20 prosenttia. HÄSA

Tuoreimpia artikkeleita