Kanta-Häme

Hämeenlinnassa toimineen jäätelöliikkeen johdolle KKO:n tuomio: Laittomankin veron laiminlyönti voi olla rikos

Korkein oikeus piti voimassa törkeästä jäätelöveropetoksesta langetetut vankeustuomiot. Unionin tuomioistuin tuki tuomitsemista.
Korkein oikeus joutui pyytämään Unionin tuomioistuimelta lausunnon ennen kuin se antoi ratkaisun jäätelöverorikoksesta.

Korkeimman oikeuden (KKO) päätöksen mukaan se, että vero on EU:n säädösten vastainen, ei välttämättä vapauta veron laiminlyöjää rikosoikeudellisesta vastuusta. Jäätelöveron laiminlyönti oli siten rikos, ja KKO jätti voimaan hovioikeuden rikostuomion.

Tuomitut olivat laiminlyöneet makeisveron maksamista Minetti-jäätelöstään vuosina 2013–14. Jäätelön ja makeisten makeisvero kumottiin vuoden 2017 alusta pitäen. Verosta oli kanneltu EU:n komissiolle ja komissio oli ilmoittanut epävirallisesti Suomen hallitukselle, että vero on ilmeisesti EU:n säännösten vastainen.

Käräjäoikeus tuomitsi kaksi Tampereen Jäätelöliikkeen johtajaa törkeästä veropetoksesta ehdollisiin vankeusrangaistuksiin vuonna 2017. Hovioikeus kiristi käräjäoikeuden antamaa tuomiota määräämällä vastaajat myös liiketoimintakieltoon.

Apua oli haettava

Jäätelöyrityksellä oli myymälä myös Hämeenlinnassa. Hämeen Sanomat kirjoitti yrityksen rikosepäilystä vuonna 2016.

Molemmat tuomitut hakivat valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka myönsi sen toiselle tuomituista. Toisen hakemuksen KKO hylkäsi samalla, kun se antoi lopullisen päätöksensä.

Valituksessa vedottiin siihen, että jäätelön makeisvero oli EU:n säännösten vastainen eikä vero ollut enää voimassa, kun vastaajat tuomittiin käräjäoikeudessa.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan viranomaiset eivät saa määrätä rangaistusta sellaisen kansallisen säädöksen noudattamatta jättämisestä, joka ei ole unionin oikeuden mukainen. KKO joutui pyytämään makeisveron laiminlyönnistä lausunnon Unionin tuomioistuimelta.

Toisen vapaus ei vapauta verosta

Suomen makeisvero oli EU:n säädösten vastainen, koska se saattoi sisältää kilpailuetua vastaaville tuotteille, joista ei peritty tätä veroa. Unionin tuomioistuin kuitenkin ilmoitti, että verovelvolliset eivät voi vapautua kansallisesta verosta vetoamalla siihen, että muiden yritysten verovapaus on valtiontukea.

KKO totesi päätöksessään, että makeisveron maksuvelvolliset eivät siten voi vedota laittomaan tukeen välttääkseen kansallisen lainsäädännön rikosoikeudelliset rangaistukset.

Aamulehti kirjoitti ensimmäisenä Tampereen Jäätelötehtaan johtohenkilöiden tuomiosta torstaina. KKO antoi ennakkopäätöksensä jo kesäkuussa. HÄSA

Päivän lehti

5.8.2020