Kanta-Häme

Hämeensaaren areena tänään valtuuston pihdeissä – Katso suora lähetys kokouksesta kello 18

Alusta asti kiistelty areena tulee nyt ensimmäisen kerran valtuustolle varsinaisena pykäläasiana, tosin ei päätettäväksi.
Keskon Citymarket toimii Hämeensaaressa nyt ulkomaisen vuokraisännän tontilla. Viereinen Tokmanni sisältyy Hämeensaaren areenahankkeen suunnittelualueeseen. Arkistokuva: Riku Hasari

Raatihuoneen demokratia-areena haukkaa tänään Hämeensaareen kaavaillun monitoimiareenan.

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulee kaupunginhallituksen jo hyväksymä kumppanuussopimus areenaa suunnittelevan yrityskonsortion kanssa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun areena tulee erillisenä asiana valtuustolle – nytkin tosin vain tiedoksi. Varsinaisten päätösten aika tulee ehkä parin vuoden päästä.

Vuosi sitten kaupunginhallitus päätti myöntää Sepos Oy:n, GSP Group Oy:n ja PES-arkkitehdit Oy:n työyhteenliittymälle yksinoikeudella suunnitteluvarauksen alueeseen vuoden 2021 loppuun asti.

Kaupunginhallituksessa Kirsi Ojansuu-Kaunisto (vihr.) ehdotti Lulu Ranteen (ps.) kannattamana, että kaupunginhallitus ei myönnä hankkeelle varausta. Ehdotus hävisi äänestyksen äänin 2–9.

Tammikuussa kaupunginhallitus hyväksyi yritysten kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen, jolla käynnistettiin hankkeen kehitysvaihe, johon sisältyy myös asemakaavoitus, ja sovittiin yritysryhmän ja kaupungin vastuunjaosta.

Tällä kertaa kaupunginhallituksessa Lulu Ranne ehdotti, ettei hallitus hyväksyisi sopimusta ja että Hämeensaarta kehitetään puisto- ja ulkoliikunta-alueena sekä maltillisella rakentamisella. Kaupungin tulisi hänen mielestään myös osallistua alueen kehittämiseen ja infrainvestointeihin minimitasolla niin, ettei kaupunkikonsernin velka kasva.

Ranteen ehdotus ei saanut kannatusta.

Näet tästä suoran lähetyksen valtuustosta kello 18 alkaen. Juttu jatkuu videoikkunan jälkeen.

Toriparkki kaavoituskatsauksessa

Yhdessä Hämeensaaren kanssa kaupunginvaltuusto saa tiedoksi tämän vuoden kaavoituskatsauksen, jonka kaupunkirakennelautakunta tammikuussa hyväksyi.

Hämeensaaren areenakin on mukana kaavoituskatsauksessa, eli sen kaavoitus tuli siten vireille.

Myös toriparkki sisältyy katsaukseen, sillä siinä mainitaan keskustan keskitetty pysäköintiratkaisu:

– Mikäli keskustan pysäköintiratkaisussa päädytään toriparkin rakentamiseen, vaatii se asemakaavanmuutoksen, jossa huomioidaan pysäköintilaitoksen tarvitsemat tilavaraukset ja mahdollistetaan muun muassa toripaviljongin sijoittaminen torin länsireunalle. Kaavamuutos alkaa mahdollisesti vuonna 2020, tekstissä sanotaan.

Aloitteissa tekonurmi, moduulikoulut ja sopimuspalokuntalaiset

Keskustelua syntynee myös Hiilineutraali Hämeenlinna -toimeenpano-ohjelmasta, jota esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallituksessa tammikuussa Lulu Ranne ehdotti, että kaupunginhallitus olisi päättänyt hyväksyä ohjelman siltä osin kuin se ei aiheuta kaupungille lisäkustannuksia ja -resurssitarpeita. Tätäkään ehdotusta ei kannatettu.

Valtuustolle palautuu myös kolme valtuustoaloitetta lautakuntien ja kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Ne eivät ole johtamassa isoihin muutoksiin.

Sopimuspalokuntalaisille maksettavien korvausten korottamista ei voida toteuttaa. Pullerin tekonurmea ei voida pitää auki ympäri vuoden. Kouluinvestoinneissa ei aleta ainakaan suuressa määrin käyttää siirreltäviä, puurakenteisia moduulikouluja.HäSa

Lue myös: Hämeenlinna lähti taistoon ilmastonmuutosta vastaan – Toimeenpano-ohjelma tähtää koko kaupungin hiilineutraaliuteen (3.3.2019)

Menot