Kanta-Häme

Hämeensaaren maita myllerretään

Pilaantuneen maan puhdistus ja massanvaihto on aloitettu Hämeensaaressa eli tulevalla Engelinrannan asuinalueella.

Urakka-alueena tänä vuonna on ensi vaiheessa entinen Hämeensaaren kenttä, seuraavaksi uimahallin uimaranta sekä viimeisenä puretun Hämeenkaaren tontti. Mikäli urakka osoittautuu isotöiseksi ja kustannuksiltaan kalliiksi, osa urakka-alueesta jätetään optioksi vuodelle 2018.

Muut Engelinrannan alueet kunnostetaan myöhemmin.

– Koko aluetta ei ole tarvetta kaivaa auki, vaan etsimme sieltä vain pilaantuneet maa-alueet, kertoo kaupungin vs. tilaajajohtaja Tarja Majuri.

Hämeenkaaren tonttia käytetään aluksi seulotun ja käyttökelpoisen maamassan säilytykseen. Maata voidaan hyödyntää puistoalueen rakentamisessa.

Koko urakka-alue on aidattu turvallisuussyistä. Uimahallin uimaranta ei ole uimareiden käytössä tulevana kesänä.

Uimarannan massanvaihdon ja kunnostuksen pitäisi olla valmis syksyllä 2017, kun remontissa oleva ja laajennettu uimahalli avataan yleisölle.

Ensimmäisen vaiheen kaivutyöt on aloitettu moottoritien puoleisesta reunasta, jotta Vanajavedellä Vikmaninlahdella toimiva South Beach Wake -vesiurheiluyrittäjä saa mahdollisuuden pyörittää toimintaansa kesäkuun alusta alkaen.

Urakka-aika on huhtikuusta joulukuuhun, mutta kaivutyöt yritetään Tarja Majurin mukaan tehdä kesän aikana.

– Asutuksen ja uimarannan kohdalta maata pitää kaivaa viiteen metriin asti ja tulevan puistoalueen kohdalta yhden metrin syvyyteen. Siellä on erittäin saastunutta ja vähemmän saastunutta maata, Majuri kuvailee.

Aluetta on täytetty useissa eri vaiheissa 1900-luvun aikana, ja siellä on toiminut Vikmaninlahden kaatopaikka 1960-luvulle asti.

Maaperästä on löydetty muun muassa jätteitä ja raskasmetalleja. Todennäköisesti kaivutöissä paljastuu myös tiiliä ja jätepuuta.

– Arvion mukaan maamassoja on vaihdettava noin 250 000 tonnia, Majuri kertoo.

Kaupunki on tehnyt 6,3 miljoonan euron varauksen koko Engelinrannan pilaantuneiden maiden puhdistukseen. Summasta on jo käytetty 650 000 euroa uimahallin maa-alueiden puhdistukseen.

Hämeen ely-keskuksen antamaa pilaantuneen maan kunnostuspäätöksen noudattamista kohteessa ohjaa ympäristötekninen valvoja.

Massanvaihtourakan ja pilaantuneen maan kunnostusurakan rakennuttaa Hämeenlinnan kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Kohdetta urakoi Maanrakennus Kari Jalli oy. Pilaantuneen maan ja jätetäytön kuljetuksen hoitaa Maanrakennus Jalo oy. Pilaantuneen maan ja jätetäytön vastaanottopalvelut ostetaan pääosin Kiertokapula oy:ltä, Suomen Erityisjäte oy:ltä sekä Ekokem Palvelu oy:ltä. Urakan ympäristöteknisenä valvojana toimii FCG suunnittelu ja tekniikka oy. HÄSA

Päivän lehti

20.9.2020

Fingerpori

comic