Kanta-Häme

Hämeeseen kaksi miljoonaa ESR-rahoitusta

Hämeeseen myönnettiin huhti-kesäkuussa hieman vajaat kaksi miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitusta, eli ESR-rahoitusta. Rahoitus jakautuu yritysrahoitukseen ja hankerahoitukseen.

Yritysten kehittämishankkeisiin myönnettiin 853 000 euroa, josta 81 prosenttia kohdistui Päijät-Hämeeseen. Eniten tuettiin teollisuusalan yrityksiä. Suurin yksittäinen rahoituspäätös tehtiin Orimattilassa toimivalle Orfer Oy:lle, jolle myönnettiin avustusta vientiä edistävään hankkeeseen.

Orfer Oy sai rahoitusta 138 000 euroa. Kanta-Hämeessä suurin rahoitus myönnettiin turenkilaiselle Tume-Agri Oy:lle, joka sai rahoitusta 58 000 euroa.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä käynnistyi kaudella neljä uutta hanketta, joihin myönnettiin tukea yhteensä 780 000 euroa. Rahoituksesta 70 prosenttia kohdistuu Päijät-Hämeeseen, jonne myös kolme hankkeista sijoittuu.

Kanta-Hämeessä alkaa koulutuskuntayhtymä Tavastian Huippuosaajia tulevaisuuden metallialalle- hanke, joka sai rahoitusta 222 000 euroa. Hankkeen avulla tuetaan nuorten onnistunutta ammatinvalintaa ja turvataan ammattitaitoisen työvoiman saantia alalle.

Sekä saapuneet hakemukset että myönnetyt avustukset vähenivät Hämeessä viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

– Hakemusten määrä tietysti aina vaihtelee, mutta kyllä hakemuksia voisi enemmänkin tulla, sanoo yksikön päällikkö Sinikka Kauranen Hämeen ely-keskuksesta.