Kanta-Häme

Hämeessä tehdään säännöllisesti villisikahavaintoja

Vahvistuva ja yhä laajemmalle alueelle Suomessa leviävä villisikakanta huolestuttaa Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliittoa (MTK) ja Metsästäjäliittoa.

Samaan aikaan kun villisikahavaintoja on tehty jo Oulun korkeudella, villisikojen kantama afrikkalainen sikarutto on levinnyt Virossa ja Venäjällä.

Sikarutto on sikojen keskuudessa leviävä kuumetauti, joka sikatiloille levitessään olisi erittäin vahingollista sikataloudelle ja elintarvikeketjulle. Tauti ei tartu ihmiseen.

– Metsästyksen lisäämisestä huolimatta tuoreimpien kanta-arvioiden mukaan villisikakanta on edelleen kasvussa. Nyt on tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on metsästyksen tehostamiseksi, toteaa MTK:n riistapolitiikkaryhmän puheenjohtaja Mikko Tiirola Suomen Metsästäjäliiton julkaisemassa tiedotteessa.

Eniten villisikoja liikkuu Kaakkois-Suomessa. Säännöllisiä havaintoja villisioista tehdään myös Keski-Suomesta sekä Pohjois- ja Etelä-Hämeestä.

Riistakeskus Etelä-Hämeen riistasuunnittelija Marko Muuttola kertoo, että Hämeenlinnan seudulla on toistaiseksi tehty vain yksittäisiä havaintoja.

– Lähimmät säännölliset havainnot ovat Asikkalasta ja Nastolasta, jossa tapahtui alle kuukausi sitten villisikakolarikin.

Muuttola sanoo, että kannan kasvaessa on vain ajan kysymys, koska villisikakanta voimistuu Kanta-Hämeessä.

– Tähän asti moottoritie vaikuttaa rajoittaneen villisikojen liikkumisen Etelä-Hämeessä aika hyvin tien itäpuolelle.

Lajin kokonaiskannan laajuudesta on esitetty monia arvioita.

Syksyllä 2016 havaintoja kysyttiin metsästäjiltä uuden, sähköisen Oma riista -käyttöliittymän kautta. Vastausten perusteella kokonaiskannaksi arvioidaan noin 3000 kappaletta, mutta arviossa voi olla suuria heittoja. Metsästäjäliiton nettisivuilla kannaksi arvioidaan 1000–1300 yksilöä.

Luonnonvarakeskus on aloittamassa tarkempaa tutkimusta kannasta.

Villisika on haasteellinen metsästettävä.

Lainsäädäntöön on tehty villisian metsästystä tehostavat muutokset, joista tärkeimpiä ovat kiinteän valon käytön salliminen ja rauhoitusaikojen poistaminen rajauksin.

Julkisuudessa on keskusteltu myös kaatopalkkion lanseeraamisesta. MTK ja Metsästäjäliitto pitävät avausta kaatopalkkiosta kannan puolittamistavoitteen edistämiseksi myönteisenä asiana. Järjestöjen mielestä mahdollinen palkkio olisi syytä maksaa metsästysseuroille eikä yksittäisille metsästäjille.

Villisika tunnetaan myös merkittävänä maataloustuhojen aiheuttajana alueilla, joilla sikakanta on kasvanut tiheäksi.

Ruotsissa, jossa kannan arvioidaan olevan jopa 200 000 yksilöä, villisiat ovat tuhonneet jopa jalkapallokenttiä, kertoi Karjalainen helmikuussa. HÄSA

Päivän lehti

27.5.2020