Kanta-Häme

Hamk anoo 80 aloituspaikkaa lisää

Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk) on vararehtori Risto Salmisen mukaan anonut yhteensä 80 koulutuspaikkaa lisää. Sisäänottomääriä halutaan erityisesti lisätä liiketalous- ja sosiaalialalla.

Anomus liittyy hallituksen antamaan päätökseen. Sen mukaan korkeakoulujen aloituspaikkoja tullaan lisäämään määräaikaisesti yhteensä 3000 paikalla vuosina 2014–2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lisäpaikoista ehdotuksia korkeakouluilta. Koulut palauttivat omat ehdotuksensa vapun tienoilla.

Hamkissa sisäänottomääriä pohdittiin yhteistyössä Hämeen liiton ja ely-keskuksen kanssa.

– Päätösten perustana on alueen työvoimatilanne. Keskitimme korotusanomuksemme sellaisille aloille, joilla työpaikkojen kysyntä ylittää alalle valmistuvien tarjonnan, Salminen kertoo.

Paikkoja tulevaisuuden tarpeisiin

Lisäpaikkoja anottiin vararehtorin mukaan myös tulevaisuuden aloille. Biotaloudessa uusiutuvan energian osaamisessa ja rakennusalalla on ennusteiden mukaan kasvunvaraa.

– Hometalojen korjaamiseen tarvitaan lisää insinöörejä ja uusien energiamuotojen löytämisessä biotalouden osaajia, Salminen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset lisäpaikoista ehdotusten perusteella toukokuun aikana.

Ei korvamerkittyjä paikkoja

Sisäänottomäärät jakaantuvat Hamkin esityksessä hyvin tasaisesti, sillä jokaiselle korotusta kaipaavalle alalle anottiin 20 paikan lisäystä. Mahdollisia lisäkoulutuspaikkoja ei vararehtorin mukaan pystytä kohdistamaan vain tietylle hakijajoukolle, vaan paikkoja saavat tavoitella kaikki hakijat.

– Emme voi hakijoiden tiedoista nähdä, onko hakija ensikertalainen vai pitempään opiskellut alanvaihtaja. Tämä on koko Suomen laajuinen koulutuksellinen vajavaisuus.

Säästöjen keskelle lisää opiskelijoita

Korkeakouluja koskevat päätökset ovat vaihdelleet lyhyen ajan sisällä huomattavasti. Viime vuosina korkeakoulujen opetukseen ja sisäänottomääriin on tehty leikkauksia ja erilaisia sopeuttamistoimia on laitettu alulle. Hamk on säästöpaineiden takia joutunut muun muassa osa-aikaistamaan opetushenkilöstöään.

Nyt koulutuspaikkoja ollaan kuitenkin jälleen lisäämässä. Soutaminen ja huopaaminen koulutuspolitiikassa tuntuu Salmisesta hassulta, mutta hän myös ymmärtää päätöksentekijöitä.

– Uudessa koulutuspaikkojen lisäämispäätöksessä on todennäköisesti kyse nuorisovastuun teemasta. Koulutuksen ulkopuolelle putoaminen on todellinen ongelma, ja sen vuoksi hapuilevissakin parantamisyrityksissä on järkeä, Salminen sanoo. (HäSa)

Mainos