Kanta-Häme

Hamk auttaa pystyttämään ekotaloja Afrikkaan

Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk) on mukana kehittämässä energiatehokkaiden talojen rakentamista Keniassa.

Hankkeella halutaan auttaa Pohjois-Kenian Marsabitin aluehallinnon ihmisten arkea. Alueella on pulaa niin vedestä, energiasta kuin edullisista asunnoistakin.

Uuden yhteistyöhankkeen tarkoitus on luoda ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestäviä rakennusratkaisuja Marsabitiin. Projektissa pyritään hyödyntämään paikallisia materiaaleja. Samalla otetaan selvää aurinkoenergian mahdollisuuksista kotitalouksien energiantuotannossa.

Kotimaistenkin yritysten osaamista halutaan käyttää hyväksi. Alusta asti mukana on ollut suomalainen Shalin ry. Se on erikoistunut Itä-Afrikan uusiutuviin energianlähteisiin.

Jos projekti poikii kannattavia rakennusteknisiä ratkaisuja, voidaan niitä levittää muualle Keniaan ja Itä-Afrikkaan.

– Energiatehokas rakentaminen ja hajautettu energiantuotanto tulevat olemaan tulevaisuuden kärkialueitamme. Samoista aihepiireistä on parhaillaan käynnissä toimia, joiden avulla vahvistamme osaamistamme, kertoo Hamkin teknologiaosaamisen yksikön johtaja Lassi Martikainen.

Hankkeeseen on tarkoitus liittää Hamkin omia opintokokonaisuuksia. Näin opiskelijat saavat harjoittelupaikkoja ja aiheita opinnäytetöihinsä. Hamkin asiantuntijuudesta on apua Marsabitin energia-, vesi- ja hygieniajärjestelyissä.

– Tässä on mainio esimerkki Hamkin monialaisesta osaamisesta, jolla on kysyntää kansainvälisestikin. Lisäksi tarttuminen kestävän kehityksen edistämiseen Afrikassa kertoo halustamme olla mukana globaalien haasteiden ratkaisemisessa, esittää Hamkin vararehtori Janne Salminen.

Hamk kirjoitti hankesopimuksen huhtikuussa yhdessä pohjoismaalaisen ympäristötoimijan Nordic Development Fundin kanssa, joka myös rahoittaa hankkeen.

Hanke jatkuu syyskuuhun 2018 saakka. Kokonaisbudjetti on yli 1,6 miljoonaa euroa. Yhteistyökumppaneina ovat YK:n UN Habitat -ohjelma, kenialainen Climate Innovation Center (SERC) ja Country Government of Marsabit Kenya. HäSa

Päivän lehti

5.7.2020