Kanta-Häme

Hamk ja Panssariprikaati tiivistävät yhteistyötä

Hämeen ammattikorkeakoulu ja Panssariprikaati solmivat puitesopimuksen yhteistyöstä erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden osaamista ja edistää korkeakouluopiskelijoiden ja varusmiesten koulutusta.

Hamkin rehtorin Pertti Puusaaren mukaan keskeisintä sopimuksessa on nopeuttaa opintoja kummankin organisaation näkökulmasta.

Sopimuksella lisätään henkilöstön koulutusmahdollisuuksia. Koulutussisältöjen avaaminen helpottaa osaamisen hyväksilukua. Tyypillinen hyväksiluettu asia HAMKissa on ollut varusmiesjohtajakoulutus.

Tavoitteena on hyväksilukea muitakin erityisosaamisia, kuten teknisiä eritystaitoja tai vaativien sairaanhoitotoimenpiteiden hallintaa. Näillä tunnistamisilla voi olla myös suuri merkitys Panssariprikaatin henkilöstön ammattikorkeakouluopintojen edistymisessä.

Myös ammattikorkeakoulutuksessa hankitun osaamisen hyödyntäminen varusmiespalveluksessa helpottuu.

– Ei tarvitse tehdä toiseen kertaan asioita, jotka on jo aiemmin opittu, vararehtori Janne Salminen tähdentää sopimuksen julkistaneessa tiedotteessa.

Panssariprikaatin komentajan, eversti Pekka Järven mukaan puitesopimus on hyvä päänavaus mahdollisesti nopeasti laajenevalle yhteistyölle.

Koulutuksen lisäksi tarvelähtöisiä tutkimus- ja kehityshankkeita edistetään aktiivisesti. Hyvänä mallina nähdään opinnäytteiden tekemismahdollisuudet ja niihin liittyvä yhteisohjaus kummankin organisaation henkilöstön toimesta.

Puitesopimus allekirjoitetaan ensi viikon maanantaina. HÄSA

Päivän lehti

4.4.2020