Kanta-Häme

Hamk ottaisi innovaatiosetelin avosylin vastaan

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene esittää innovaatioseteleiden käyttöönottoa korkeakouluissa.

Arenen toiminnanjohtaja Riitta Rissasen mukaan ajatuksena on, että mikroyritykset, pk-yritykset ja julkinen sektori voisivat innovaatiosetelin turvin ostaa palveluita korkeakouluilta.

– Setelin on tarkoitus olla arvoltaan pieni, noin 5 000–10 000 euron suuruinen, hän kertoo.

Valtio maksaisi setelit yrityksille ja ne voisivat vapaasti valita, missä korkeakoulussa ja minkälaiseen hankkeeseen ne sen käyttäisivät.

– Ammattikorkeakoulut saisivat näin suoran kontaktin työelämän ongelmiin.

Yritykset taas saisivat käyttöönsä esimerkiksi laboratorioiden mahdollisuudet ja korkeakoulujen osaamisen.

Hämeen ammattikorkeakoulun (Hamk) rehtori Pertti Puusaari toivottaisi innovaatiosetelin todella tervetulleeksi.

– Seteli olisi ehdottoman hyvä juttu ja terveellinen piristysruiske suomalaisille korkeakouluille.

5 000 euroa on hänen mukaansa summa, jolla saa jo mielekkäitä asioita aikaan.

– Eihän sillä kovin syvällistä tutkimusta voida tehdä, mutta paljon saataisiin silläkin meillä tehtyä. Tärkeintä olisivat sen avulla syntyvät suhteet yrityksiin.

Erityisen sopivana Puusaari pitäisi setelin käyttöä sellaisissa tilanteissa, joissa valmistumista lähellä olevat opiskelijat tekevät projektia henkilökunnan ohjauksessa.

Puusaaren mukaan korkeakoulujen taloutta on kiristetty viime vuosina niin paljon, että mahdollisuudet tehdä asioita ovat heikentyneet merkittävästi.

Palvelusetelillä tilannetta saataisiin paikattua, mutta niin, että kaikki tarpeet lähtisivät yritysten todellisista tarpeista.

Myös vararehtori Janne Salminen kannattaa seteleitä.

Salmisen mukaan tilanne on tällä hetkellä se, että ne toimijat, jotka ovat tottuneet käyttämään ammattikorkeakoulujen palveluita, osaavat käyttää niitä, mutta etenkään uudet ja pienet yritykset, joilla ei ole kokemusta, eivät osaa tai uskalla hyödyntää niitä.

Suomen Yrittäjien koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen uskoo, että palveluseteli lisäisi yrittäjienyhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

– Toivomme, että ammattikorkeakoulujen lisäksi saisimme mukaan yliopistot ja työ- ja elinkeinoministeriön alaiset pk-yrityspalveluita tarjoavat tahot sekä yksityiset palveluntarjoajat mukaan.

Erityisen tärkeänä Tuuliainen pitää matalan kynnyksen toimintaa.

– Kuukausi voi olla pienelle yritykselle pitkä aika, joten innovaatiosetelin pitäisi toimia joustavasti.

Arenen toiminnanjohtaja Rissasen mukaan Irlannissa käytössä olevasta 5 000 euron suuruisesta setelistä on saatu hyviä kokemuksia. Setelin käytöstä on seurannut myös jatkotutkimusta.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen suhtautuu seteliin myönteisesti.

Opetusministeriön mukaan ajatus on linjassa hallitusohjelman kanssa ja seteli tukisi korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Ajankohtaa setelin mahdolliselle käyttöönotolle ei kuitenkaan vielä osata sanoa.

Setelin käyttöönottoa edeltäisi luultavasti kokeilujakso jollakin alueella. HÄSA

Päivän lehti

19.9.2020

Fingerpori

comic