Kanta-Häme

Hamk sorvaa koulutustaan opiskelijaystävällisemmäksi

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) uudistaa koulutustaan vuoteen 2017 mennessä kolmen opiskelijalähtöisen mallin mukaiseksi.

Ensimmäisessä mallissa opiskelu on työelämälähtöistä projektioppimista, jonka aikana opiskelija rakentaisi jo opintojen aikana suhteet alansa työnantajiin.

Toisessa mallissa hyvät valmiudet omaava opiskelija opiskelisi itsenäisesti verkko-opetuksessa. Hän voisi tehdä opintoja nopeutetulla ohjelmalla työssä suoritettavien tehtävien kautta.

Kolmannessa mallissa paneudutaan opiskeluun työn ohessa ja nopeaan valmistumiseen.

– Nämä on kirjattu uuteen strategiaan. Nyt lähdemme etsimään toteuttamistapoja, kertoo Hamkin johtaja rehtori Pertti Puusaari.

”Hamkin talous on vakaa”

Muutokset opetuksessa ovat pakon sanelemia, sillä uuden ammattikorkeakoululain mukainen rahoitusjärjestelmä vaatii kouluilta tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Hallituksen säästöpäätöksillä ammattikorkeakoulujen budjetit supistuvat jopa 20 prosenttia.

Kaikkien ammattikorkeakoulujen on uusittava toimilupahakemuksensa ja toimitettava ne syyskuun aikana opetus- ja kulttuuriministeriöön. Valtioneuvoston pitäisi myöntää uudet toimiluvat ennen joulua.

Hamkin yhtymävaltuusto hyväksynee torstaina 26. syyskuuta uuden toimilupahakemuksen. Siinä on pystyttävä osoittamaan, että talous on tasapainossa ja että opetuksen taso säilyy hyvänä.

– Pystymme osoittamaan, että talous on vakaa emmekä joudu kohdentamaan resursseja vähentäviä toimintoja opetusresursseihin. Emme kuitenkaan voi taata, että työt jatkuvat kaikilla samoina tulevaisuudessa.

– Olemme tehneet paljon ennakoivaa työtä ja vähentäneet neljässä vuodessa noin 100 ihmistä eläköitymisten ja määräaikaisuuksien lopettamisen kautta. Meillä ei näyttäisi olevan tarvetta suuriin, koko taloa koskeviin yt-neuvotteluihin, Puusaari vakuuttaa.

Hamkissa on vielä yli 750 työntekijää.

Toiminnot keskitetään Visamäkeen

Suurin rakenteellinen muutos Hamkissa on toimintojen keskittäminen Lahdensivusta Visamäen kampus-alueelle todennäköisesti vuonna 2015. Sinne siirtyy noin 2 000 opiskelijaa ammatillinen opettajakorkeakoulu mukaan lukien.

– Kun huomioi Innoparkin noin 80 yritystä ja niiden 800 työntekijää, siitä tulisi ilmeisesti Suomen suurin ammattikorkeakoulupohjainen innovaatiokeskittymä, johtava rehtori Pertti Puusaari toteaa.

Hamk tehostaa toimintaansa vuoteen 2015 mennessä perustamalla neljä työelämälähtöistä yksikköä.

– Ammattikorkeakoululain uudistuksessa vaaditaan, että tutkimusta täytyy lisätä. Paljon on puhuttu siitä, että maakunnassa on aukko tutkimuksen rahoituksessa. Tutkimusyksiköillä iskemme siihen kohtaan.

Yksi yksiköistä perustuu Moreenin teollisuusalueelta Visamäkeen siirrettävästä ohutlevykeskuksesta.

Toisessa yksikössä keskitytään arjen digitaalisiin ratkaisuihin; ensimmäisenä hoiva-alan digitaalisiin sovelluksiin.

Lisäksi alueelle tulee ammatillisen huippuosaamisen tutkimusyksikkö.

– Se perustuu vahvasti opekorkean siihen työhön, jota on tehty maailmanlaajuisessa ammattitaito-olympialaistyöskentelyssä, Puusaari kuvailee.

Neljäs yksikkö keskittyy biotalouteen ja bioprosessitekniikkaan.

Entistä enemmän entistä nopeammin

Hamk kehittää myös työelämän lähipalveluita. Käytännössä se tarkoittaa, että asiantuntijaa, harjoittelijaa, projektityöntekijää tai opiskelijaa etsivää palvellaan tiettyyn puhelinnumeroon soittamalla eikä pompotella enää ihmiseltä toiselle.

– Ihan surettaa, miten huonosti osaamme palvella yrityksiä tai julkista sektoria yhteistyökuvioissa. Yritämme sitä parantaa tällä.

Kaikilla näillä toimilla Hamk yrittää parantaa tuloksellisuuttaan.

– Vahva usko on, että pystymme parantamaan toimintaamme niin, että läpäisyajat lyhenevät, mutta siitä huolimatta opiskelijat osaisivat nykyistä paremmin ammattitaitoon liittyvät asiat, Hamkin johtava rehtori Pertti Puusaari sanoo. (HäSa)