Kanta-Häme

Hamk tutkii ikäihmisiä digitaalisten palvelujen käyttäjinä

Miten suomalaisten ikäihmisten kiinnostus ja mielenkiinto käyttää heille suunnattuja digitaalisia palveluja eroavat tanskalaisista ja brasilialaisista?

Tätä ja sitä miten ja millaisia applikaatioita ja muita oivalluksia ikäihmisten kotona asumisen ja elämänlaadun edistämiseksi tulisi kehittää, tutkitaan kolmen korkeakoulun yhteistyönä.

Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana keväällä 2014 alkaneessa tutkimuksessa, johon osallistuu myös tutkijaryhmät Feevalen yliopistosta Brasiliasta ja tanskalaisesta Via University Collegesta. Hamkin tutkimuksesta vastaa hoitotyön koulutusohjelman tutkija-yliopettaja Päivi Sanerma.

Hamkin tutkimusosuudessa keskitytään asiakkaan näkökulmaan ja pyritään saamaan käyttäjien ääni kuuluviin.

– Koska elämme globaalissa maailmassa ja yhteisen kysymyksen eli ikääntymisen äärellä, tutkimus on sitä keskustelua, mikä on käytävä jos haluamme yhteistyössä kehittää ikäihmisiä avustavia palveluja ja teknologiaa.

Haastatteluja ja tilastotietoa

Successful aging -tutkimusryhmän työskentely on vielä alkutekijöissään. Tutkimus jakautuu kahteen linjaan: kuvailevaan tutkimukseen yli 65-vuotiaista henkilöistä kohdemaissa ja haastatteluihin perustuvasta laadullisesta tutkimuksesta.

Sanerma käy ensi kevääseen mennessä läpi sadan tietonsa anonyymisti antaneen ikäihmisen kognitiivisen suorituskyvyn arvioinnit. Lisäksi hän haastattelee kymmenen kantahämäläistä vähintään 65-vuotiasta henkilöä liittyen heidän tarpeisiinsa ja näkemyksiinsä digitaalisista palveluista.

Sitä, miten suomalaisten valmiudet ja halukkuus käyttää digitaalisia palveluja vertautuu muihin tutkimusmaihin, Sanerma ei uskalla vielä kovinkaan tarkasti arvailla.

– Esimerkiksi Tanskassa terveysteknologia ja siihen liittyvät ikäihmisten koteihin tarjotut digitaaliset palvelut kuten virtuaaliset kotikäynnit ovat Suomea pidemmällä.

Eri näkökulmat

Tutkijaryhmien menetelmien ja lähestymistapojen erot tekevät Sanerman mukaan työstä hyvin haasteellisen.

Brasiliassa tutkimus toimii yliopiston psykologian laitoksen alaisuudessa ja Tanskassa tutkimus on jyvitetty oppilaitoksen terveysteknologian tutkimusyksikköön.

– Hamkissa aihetta lähestytään hoidon ja sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Uskon, että tuomme tutkimukseen käytännönläheisyyttä ja sovellettavuutta arkielämään, Sanerma sanoo.

Tutkimuksen ensimmäisten tulosten odotetaan valmistuvan ensi keväänä. (HäSa)