Kanta-Häme

Hamkin hallinto kevenee

Hämeen ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen merkitsee ennen kaikkea hallinnon kevenemistä. Johtava rehtori ja tulevan osakeyhtiön toimitusjohtaja Pertti Puusaari sanoo, että varsinkin kokousten valmistelutyö vähenee huomattavasti.

– Tähän asti meidän on pitänyt valmistella kolmet päällekkäiset kokoukset.

Nykyisin Hamkin ylläpitäjä on Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä, joka pyörittää myös toista oppilaitosta eli Hämeen ammatti-instituuttia.

Nykyään kaksi hallitusta

Kuntayhtymän muodostavat ne kunnat, joissa on Hamkin toimipisteitä eli Hämeenlinna, Hattula, Riihimäki, Valkeakoski, Forssa ja Tammela. Kuntayhtymän yhtymähallitukseen ja -valtuustoon kuuluvat näiden kuntien edustajat.

Lisäksi Hamkilla on oma sisäinen hallitus, joka käsittelee vain ammattikorkeakoulun asioita. Siihen kuuluu johdon, työelämän, opiskelijoiden ja henkilöstön edustajat.

Uuden Hamk-yhtiön hallinto on keveämpi. Yhtiökokous valitsee joulukuussa yhtiölle 9-henkisen hallituksen, johon tulee edustus niin kunnista, työelämästä, henkilöstöstä kuin opiskelijakunnastakin.

Hamk oy pyörittää pelkkää ammattikorkeakoulua. Hämeen ammatti-instituutista tulee osakeyhtiön tytäryhtiö.

Pertti Puusaari uskoo, että hallinnon keveneminen tuo lisää voimavaroja ammattikorkeakoulun sisäiseen kehittämiseen ja tekemiseen.

Kuntayhtymä toiminut hienosti

Toisaalta hän näkee nykyisessäkin järjestelmässä hyviä puolia.

– Kuntayhtymä on toiminut tosi hienosti. Olemme saaneet paljon verkostoja valtuuston ja yhtymähallituksen kautta. Olemme olleet hirveän hyvin tällä alueella kiinni.

Puusaari sanoo jopa, että on tietyllä tavalla menetys, kun valtuusto ja yhtymähallitus nyt menetetään.

Iso osa ammattikorkeakouluista on jo ennestään yhtiömuotoisia, ja nyt uusi ammattikorkeakoululaki vaatii, että loputkin yhtiöitetään.

Hamkista ei kuitenkaan tule mikä tahansa osakeyhtiö. Puusaari korostaa, että kyse on erityislainsäädännöstä. Ammattikorkeakoululaki määrää tavallaan vahvemmin kuin osakeyhtiölaki.

– Ammattikorkeakoululaki määrää, että yhtiön on oltava edelleen voittoa tuottamaton. Se määrittelee korkeakoulun tehtävät ja toiminnot.

Hamk odottaa uutta toimilupaa

Hämeen ammattikorkeakoulu joutuu eräiden muiden ammattikorkeakoulujen tapaan hakemaan myös uutta toimilupaa. Tämä asia saa ratkaisunsa joulukuussa.

– Uskomme, että toimiluvan saaminen on rutiiniasia, sillä toiminnassamme ei tapahdu paljon muutosta. Valtio haluaa vain varmistaa sen, että taloudellinen pohjamme säilyy osakeyhtiömuotoon siirryttäessä. Jos ei ole varaa pyörittää toimintaa, ei voi saada toimilupaa.

Kunnat eivät enää rahoita

Valtionosuusuudistus puolestaan vaikuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitukseen. Tähän asti ammattikorkeat ovat saaneet osan rahoituksestaan kunnilta niin, että kaikki kunnat ovat maksaneet asukaslukunsa mukaan.

Näin esimerkiksi Hamk on saanut yhtä paljon rahaa niin Utsjoen kuin Hämeenlinnankin asukkaalta. Uudessa järjestelmässä kaikki rahaa tulee valtiolta.

Tosin tämä on muutos, jota ammattikorkeakoulut itse eivät huomaa.

– Tähänkin asti raha on tullut yhtenä könttänä valtiolta, vaikka siinä on ollut kuntienkin rahaa mukana.

Rahoitus vähentynyt

Sen sijaan opiskelijat huomaavat sen, että valtion antama raha on viime vuosina vähentynyt selvästi.

– 20 prosenttia koulutuksen rahoituksesta on lähtenyt pois, ja sen kyllä huomaa jo toiminnoissa. Aina ei ole laatukaan sitä, mitä haluaisimme.

Hamkin aloituspaikkojen määrä väheni pari vuotta sitten 70:llä, mutta määrärahat ovat vähentyneet Puusaaren mukaan suhteellisesti enemmän. (HäSa)