Kanta-Häme

Hammashoidon jonot ja yleisten alueiden yleisilme saivat kritiikkiä Janakkalan kuntalaiskyselyssä

Janakkalan kunnan itsenäisyydellä on edelleen vankka kannatus.

Janakkalassa asuu varsin tyytyväisiä ihmisiä, selviää tuoreesta kuntalaiskyselystä, jonka Janakkalan kunta teki tänä keväänä.

Kyselyn tulosten mukaan 76 prosenttia vastaajista kokee olevansa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä elämäntilanteeseensa. Kolme viidestä kuntalaisesta taas kokee voivansa hoitaa asioitaan kunnan kanssa hyvin tai erittäin hyvin.

Hyvän asuinkunnan tärkeimmiksi kriteereiksi koettiin hyvät palvelut, hyvä asuinympäristö ja turvallisuus.

Ylivoimaisesti tärkeimmäksi kunnan tuottamista palveluista koettiin terveyspalvelut, seuraavina tulivat kasvatus- ja koulutuspalvelut, kirjasto sekä liikuntapalvelut.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan kaikkia kunnan tuottamia palveluita. Niin terveys-, sivistys-, kuin teknisen puolen palveluiden koetiin toimivan voittopuolisesti hyvin, kirjastopalvelujen erityisen hyvin.

Ainoastaan joukkoliikennepalvelujen sekä oppilaiden koulukyytien kohdalla korostuivat kriittiset äänenpainot.

Kyselyn avoimissa vastauksissa eniten kritiikkiä saivat pitkät hammashoidon jonot sekä Turengin keskustan ja muiden yleisten alueiden yleisilme.

Kunnan itsenäisyydellä edelleen vankka kannatus

Janakkalan kunnan itsenäisyydellä on edelleen vankka kannatus. Osa on jopa valmis tinkimään palveluista tai hyväksymään veronkorotuksen itsenäisyyden säilyttämiseksi.

Mielipiteiden hajonta tässä asiassa oli kuitenkin suurta.

Janakkalan laaja kuntalaiskysely toistetaan jatkossa neljän vuoden välein. Keväällä kysely lähetettiin 2000 satunnaisotannalla poimitulle kuntalaiselle ja siihen saatiin 671 vastausta.
Janakkalan laaja kuntalaiskysely toistetaan jatkossa neljän vuoden välein. Keväällä kysely lähetettiin 2000 satunnaisotannalla poimitulle kuntalaiselle ja siihen saatiin 671 vastausta.

Palvelujen kehittämiseen liittyen tärkeimpänä pidettiin palvelujen säilymistä kunnan järjestämänä ja mahdollisimman lähellä kotia sekä palvelujen käyttäjien mukaan ottamista niiden suunnitteluun.

Kyselystä myös selvisi, että kunnallispolitiikkaa ei koeta kiinnostavana.

Janakkalan laaja kuntalaiskysely toistetaan jatkossa neljän vuoden välein. Keväällä kysely lähetettiin 2000 satunnaisotannalla poimitulle kuntalaiselle ja siihen saatiin 671 vastausta. Kyselyn saaneista iäkkäämmät vastasivat nuoria aktiivisemmin.

 

 

Päivän lehti

18.1.2020