Kanta-Häme Hämeenlinna

Hangasmäen jätevesivuodon ympäristövaikutukset on ely-keskuksen selvitysten mukaan saatu rajattua pienelle alueelle

Paineviemärin rikkoutumisesta aiheutunut jätevesivuoto jatkui elokuussa noin viikon ajan. Jätevettä pääsi maastoon suuria määriä.
Paineviemäristä valui maahan tuhansia kuutioita elokuussa.

Hangasmäessä elokuun puolivälissä sattuneen jätevesivuodon ympäristövaikutuksia on selvitetty näytteenotoin. Hämeen ely-keskuksen mukaan noin viikon ajan jatkuneen vuodon pintavesivaikutukset jäivät pääasiassa Otusojan alueelle. Vuodon pohjavesivaikutuksia seurataan edelleen.

 

Vuodon vaikutusten selvittämiseksi Otusojasta ja Eteläistenjärvestä otettiin kahdesti pintavesinäytteitä elokuussa.

Ensimmäisissä, 19. elokuuta otetuissa näytteissä Otusojan yläjuoksulla vuodon alapuolella jätevesivaikutus oli selvästi havaittavissa esimerkiksi korkeana sähkönjohtavuutena, kohonneina ravinnepitoisuuksina sekä korkeana ulosteperäisten bakteerien määränä. Sunnuntaina 23. elokuuta otetussa toisessa näytteessä ojan yläjuoksulla oli havaittavissa merkkejä jätevedestä.

Myös alempana Otusojassa jätevesivaikutus näkyi myöhemmissä näytteissä selvästi kohonneina ravinnepitoisuuksina sekä ulosteperäisten bakteerien määränä.

Eteläistenjärvellä havaittiin ensimmäisissä näytteissä vähäinen määrä ulosteperäisiä bakteereja, muita jätevesien vaikutuksia ei havaittu. Toisen näytteen mukaan ulosteperäisten bakteerien pitoisuudet olivat laskeneet, eikä muita selviä jätevesiperäisiä vaikutuksia edelleenkään havaittu Eteläistenjärvessä. Ulosteperäisten bakteerien määrä Eteläistenjärvessä oli kaikissa näytteissä huomattavasti Otusojaa alhaisempi.

 

Elyn tiedotteen mukaan tulosten perusteella vuodon vaikutusalue on saatu rajattua pienelle alueelle aivan vuotokohdan läheisyyteen, jossa on kolme kiinteistöä oman talousvesikaivon varassa. Tapahtunut jätevesivuoto ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella.

Kaivovesinäytteitä on otettu kolmesti, ja mahdollisesta jätevesivaikutuksesta kertovia bakteereja on löytynyt vähäinen määrä yhdestä kaivosta.

Alueen maaperä on maaperäkartan perusteella melko huonosti vettä johtavaa moreenia.

 

Paineviemärin vuoto johtui putkeen tulleesta halkeamasta. Kyseisessä viemärissä on aikaisemminkin ollut halkeamia, ja HS-Vesi oy:n mukaan viemäri uusitaan useiden satojen metrien matkalta. HäSa

Päivän lehti

27.9.2020

Fingerpori

comic