Kanta-Häme

Härkätien läheisyydestä tulossa tontteja myyntiin

Vanhan Härkätien läheisyydestä Hattulasta on tulossa myyntiin joitakin omakotitontteja.

Inkalan kartanon omistajat Leila ja Tuomo Ylitalo ovat hakeneet suunnittelutarveratkaisua viidelle omakotitalolle ja talousrakennukselle ns. Kellarinmäen etelärinteeseen. Määräalat ovat suuria, kaksi pienintä on noin 13 000 neliötä ja suurin 17 000, ja lähimmillään niistä on matkaa Vanhalle Härkätielle noin 200 metriä.

Hattulan kunnanhallitus katsoo, että rakentaminen on mahdollista, kunhan rakennusten sijoitteluun, julkisivuihin sekä maisemaan sopeuttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Ennen rakentamista on haettava vielä erikseen rakennusluvat.

Leila Ylitalo kertoo, että tarkoitus on myydä tontit asuinrakentamiseen. Alueella ei ole yksityiskohtaista kaavaa eikä yleiskaavaa.

Kaavaluonnoksessa asuinaluetta

Hattulassa aloitettiin muutama vuosi sitten eteläisten alueiden osayleiskaavan laadinta, ja siinä aluetta pidettiin sopivana asuinrakentamiseen. Osayleiskaavan teosta on kuitenkin sittemmin luovuttu.

– Tieyhteyden ja esimerkiksi jätehuollon kannalta on järkevää sijoittaa useampi talo samalla alueelle. Tontit ovat reilun kokoisia, kuten haja-asutusalueelle sopii, Leila Ylitalo kertoo.

Hattulan haja-asutusalueet ja esimerkiksi juuri Vanhan Härkätien alue kiinnostavat rakentajia, mutta maanomistajat eivät ole olleet kovin halukkaita myymään tontteja. Sama asia on tullut esiin myös muissa kunnissa esimerkiksi kyläkaavojen laadinnan yhteydessä.

Suunnittelutarveratkaisuja varten on kysytty lausunnot ympäristötarkastajalta, ely-keskukselta ja Museovirastolta. Mikään taho ei sinänsä vastusta rakentamista, mutta ympäristötarkastajan mukaan näin monen omakotitalon rakentaminen olisi parempi ratkaista kaavoituksella kuin suunnittelutarveratkaisuin.

Hämeen ely-keskus taas pitäisi parempana, että alueelle muodostettaisiin vain yksi tai kaksi rakennuspaikkaa.

Museovirasto puoltaa rakentamista, kunhan kulku tonteille järjestetään toisella tavalla kuin hakemuksessa on suunniteltu. (HäSa)

Päivän lehti

24.10.2020

Fingerpori

comic