Kanta-Häme

Harva autoilija innostuu typestä

Vain harva autoilija valitsee renkaisiinsa typen tavallisen ilman sijaan. Kysyntää on vähän, joten huoltamot, rengasliikkeet ja korjaamot tyytyvät tavallisiin ilmanpainekompressoreihin eivätkä investoi typpilaitteisiin.

Euromasterin Hyvinkään palvelupisteessä typpeä on tarjolla, mutta käyttäjiä on vähän.

– Ehkä kolme, neljä prosenttia raskaan kuorma-autokaluston renkaista täytetään typellä. Henkilöautojen ei juuri lainkaan. Ajatuksesta luovutaan viimeistään, kun typestä pitäisi maksaa, kertoo Euromasterin Hyvinkään palvelupisteen päällikkö Timo Rytkönen.

Myös VTT:n asiakaspäällikkö Tero Kiviniemi arvioi, ettei typen käyttäjäkuntaa ole paljon. Hyödyt jäävät äärimmäisen pieniksi verrattuna haittoihin.

Typpi ei ruoki tulta

Teollisesti tuotettu typpi on kuivaa toisin kuin kompressorilla tehty paineilma. Paineilman kosteus tiivistyy renkaan sisällä, jolloin se ruostuttaa terästä ja hapettaa alumiinia.

Kuiva typpi ei reagoi renkaan metallien tai kumin kanssa. Typpi suodattuu kumin läpi hitaammin kuin ilma.

Rekkamiesten käsitys, että typellä täytetty rengas tyhjenee pienistä rei’istä huolimatta hitaasti, ei Kiviniemen mukaan pidä paikkaansa.

Kuorma-autoissa typellä täytetyt renkaat eivät kuumene yhtä nopeasti kuin ilmarenkaat. Kuumetessa typpi ei edistä palamista, joten renkaat eivät syty yhtä herkästi.

Kilpa-autoissa taas käytetään typpeä, jotta rengaspaineen vaihtelut jäisivät mahdollisimman pieniksi. Renkaiden kuumeneminen nostaa ilmanpainetta, joka taas vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin.

– Tavallisen henkilöauton nopeudet eivät lämmitä renkaita niin paljon, että typestä olisi hyötyä. VTT ei ole tutkinut mitä eroa typen ja ilman käytöllä on, Kiviniemi sanoo.

Tarkastustäyttö tuottaa ongelmia

Jos typen käyttö houkuttelee, renkaat on pystyttävä myös myöhemmin täyttämään typellä. Renkaiden paineenmittaus ja täyttö ei onnistu tavalliseen tapaan huoltoasemalla poiketen, ilmaiseksi.

Euromasterin ketjun Hyvinkään liikkeessä typpeä saa, mutta Riihimäellä taas ei. Renkaan tyhjennys ilmasta ja täyttö typellä maksaa viisi euroa rengasta kohti.

Vaikka rengas suotaa typpeä hitaammin kuin ilmaa, renkaiden paineenmittauksista tai lisätäytöstä ei pääse eroon. Esimerkiksi Continental kehottaa nettisivuillaan säännöllisiin tarkistuksiin. (HäSa)

Menot