fbpx
Kanta-Häme

Harvialan ja Monnin junaseisakkeet vielä monen mutkan takana

Taajamajunapysäkit Harviala ja Monni ovat vilahdelleet suunnitelmissa jo pitkään, mutta matkustajien todellisuudeksi ne eivät muutu moneen vuoteen, mahdollisesti vuosikymmeniin.

Juuri nyt ympäristöministeriössä on vahvistettavana ensimmäinen vaihemaakuntakaava, jossa on osoitettu uudet asemapaikat Janakkalan ja Hämeenlinnan rajalle Harvialaan sekä Riihimäen eteläpuolelle Hausjärven Monniin.

– Pyrimme ajamaan maankäyttöä sillä tavalla, että se tukisi raideliikenteen toimintaedellytyksiä. Tämä on yksi keskeinen strateginen lähtökohta, sanoo Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa.

Pusa pitää uusien junaseisakkeiden konkretisoitumista todennäköisenä, mutta arvioi sen vievän aikaa 5–20 vuotta.

Monen asian pitää nytkähtää eteenpäin monella eri taholla. Kuntien kaavoitukselta edellytetään asemaseutujen kehittämistä, liikennöitsijältä halukkuutta pysähtyä taajamaseisakkeilla ja Liikennevirastolta suosiollisia valtakunnallisia linjauksia.

– Minulla on tällä hetkellä näkemys, että ennen kuin tämän tyyppiseen pysähtymiskäyttäytymiseen päästään, täytyy tehdä reilusti yli miljardin edestä hankkeita, sanoo Liikenneviraston johtava rata-asiantuntija Markku Pyy.

Ensin Pisara, joskus muut

Pyyn mainitsemat hankkeet tarkoittavat rautateiden kipeästi tarvitsemia suuria rakennemuutoksia Helsingissä ja pääradalla. Helsingin ja Riihimäen välisen raideliikenteen välityskyky paranee ns. ensimmäisen vaiheen hankkeen jälkeen, mutta sitä ei rahoiteta vielä ensi vuoden budjetista. Toisen vaiheen valmistelu on jo pitkällä, mutta siitä ei ole tehty toteuttamispäätöstä.

Ihan ensimmäiseksi pitää kuitenkin rakentaa Pisara-rata, joka vie paikallisjunat Helsingissä maan alle. Sujuva liikenne edellyttää rautateiltä sekä välitys- että vastaanottokykyä.

– Jotta taajamajunaliikenne voisi lähteä maakunnassa kunnolla liikkeelle, täytyisi Helsingin ja Hämeenlinnan välille saada enemmän kuin nykyiset kaksi raideparia. Näin mahdollistuisi sekä nopea pitkän matkan liikenne että hitaampi lyhyen matkan taajamajunaliikenne, sanoo Hämeen liiton Pusa.

Liikenneviraston Pyy arvioi tällaisen tilanteen olevan mahdollisen “monen mutkan päässä ja hyvin kaukana”.

– Minulle ei kannata tästä asiasta soitella. Olen viiden vuoden päästä eläkkeellä. (HäSa)

Menot