Kanta-Häme

Harvialan kartanoaluetta mietitään luovien alojen ympäristöksi

Janakkalan elämänlaatulautakunta teettää alustavan selvityksen siitä, kuinka hyvin Harvialan kartanon alue soveltuisi luovan toimialan ympäristöksi.

Kartanon alueen vanhoissa rakennuksissa toimii jo nykyään luovan toimialan yrityksiä ja ihmisiä. Esimerkiksi sähkökitaroita valmistava Ruokangas Guitars on toiminut kartanon noin satavuotiaassa autotallirakennuksessa kesästä 2011 lähtien. Yritys on tehnyt tiloihin laajan remontin.

Taidetta ja taimia

Kaksi muuta musiikkialan yritystä on vuokrannut tiloja entisestä konttorirakennuksesta. Samassa talossa toimivat myös media-alan yrittäjä ja kolme taiteilijaa. Myös taimimyymälä sijaitsee alueella.

Harvialan päärakennus sen sijaan on ollut jo muutaman vuoden tyhjillään.

Nyt on tarkoitus selvittää alueen nykyisten yritysten ja toimijoiden tarpeita ja ideoita. Tavoitteena on luoda hankesuunnitelma ja toimintamalli hankerahoituksen hakemiseksi ja yhteistoiminnan organisoimiseksi.

Selvityksen tekee kulttuurituottaja Sirpa Haapaoja. Kunnan budjetissa on selvitystä varten 4 000 euron määräraha.

Kaavakin on tekeillä

Harvialan kartanon alue on muutenkin tapetilla, sillä alueen asemakaavoitus on aloitettu. Kaavan on määrä valmistua marraskuussa.

Kaavoituksen tarkoituksena on muun muassa nostaa esiin alueen kulttuurihistoriallista arvoa ja palauttaa sen maisema-arvoa. Tavoitteena on myös osoittaa alueelle sellaista uudisrakentamista, joka tukisi vanhan rakennuskannan käyttöä.

Janakkalan kunta osti Harvialan maat vuonna 1989 lähinnä asuinalueeksi. Kunta on tähän mennessä kaavoittanut kaksi vierekkäin sijaitsevaa aluetta omakotialueiksi. Ne sijaitsevat Hiidenjoen tuntumassa pääradan eteläpuolella, ja niille on rakennettu yli 80 taloa, ja rakenteilla on seitsemän.

Kartanon alue sen sijaan sijaitsee lähempänä Harvialantietä radan pohjoispuolella. (HäSa)

Päivän lehti

3.6.2020