Kanta-Häme

Harvialan orsi Hämeenlinnalle välttämätön

Harvialan olleen yhteys on Hämeenlinnalle suorastaan välttämätön, painottaa kaupunginhallitus vaihemaakuntakaavan luonnoksesta antamassaan lausunnossa.

Erimielisyys Janakkalan kanssa jatkuu. Janakkala on vaatinut jo pitkään valtatie 3:lta Harvialantielle tehtyä tievarausta poistettavaksi maakuntakaavasta.

Kaavaluonnoksessa se esiintyykin nyt kevyempänä yhteystarvevarauksena.

Viimeksi viikko sitten Janakkalan kunnanhallitus uudisti vaatimuksen sillä perusteella, ettei tielle riittäisi käyttäjiä.

Moreenin tarpeisiin

Hämeenlinnan kaupunginhallitus toteaa, että liikennemäärien arvioinnissa täytyy varautua myös Moreenin maankäytön mahdollisiin laajenemistarpeisiin.

Kaavaluonnos sisältää kaksi vaihtoehtoa. Toisessa tieyhteys kulkisi kolmostieltä Harvialantielle ja toisessa Länsi-Harvialasta Harvialantielle.

Kaupunginhallitus pitää parempana pitempää yhteyttä kolmostieltä Harvialantielle.

Se palvelee maankäytön kehittämismahdollisuuksia lyhyempää vaihtoehtoa laajemmin.

Melu ja välke tutkittava

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa on varaus tuulivoimaloiden alueelle Lammilla. Myös tuulivoimavaraukset ovat herättäneet lähialueiden asukkaiden ja maanomistajien epäilyjä.

Kaupunginhallitus painottaa, että Lammin Kataloisten tuulivoiman toimintaedellytysten arvioinnissa pitää läheiseen asutukseen kohdistuvat melu- ja välkevaikutukset selvittää tarkoin.

Kataloisten tuulivoima-alueen eteläosassa sijaitsee Karhunkorven turvesuo, jonka mahdollisessa käyttöönotossa on otettava huomioon myös läheinen asutus.

Toisaalta tuulivoiman ja turpeenottoalueiden yhdistäminen energiantuotantoalueiksi saattaisi kaupunginhallituksen mukaan mahdollistaa monipuolisen energiatuotannon.

Vaihemaakuntakaava on varsinaisen maakuntakaavan päivitys.

Ensimmäinen vaihemaakuntakaava koski lähinnä kaupan aluevarauksia. Nyt työn alla on toinen vaihemaakuntakaava, jossa päivitetään luonnonvarojen ja liikenteen suunnittelua. (HäSa)