Kanta-Häme

Harvialan orsi putosi maakuntakaavasta

Hämeenlinnan Moreenin teollisuusalueelta Janakkalan Harvialaan ei enää ole piirretty tietä Kanta-Hämeen vaihemaakuntakaavaan. Pari vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan 10-tien liikenne ei siirtyisi Harvialan orreksi nimetylle tielle, joten yhteys on tarpeeton.

Suunnittelujohtaja Heikki Pusa Hämeen liitosta arvioi, että Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta pääsevät nyt suunnittelemaan yhteistyössä kuntarajan kehittämistä ilman ristiriitoja.

Janakkalan kunta on vastustanut Harvialan ortta, joka olisi rikkonut Harvialaan suunnitteilla olevan uuden asuinalueen, lisännyt liikennettä ja melua. Hämeenlinnassa taas on odotettu uuden yhteyden purkavan kaupunkikeskustaan 10-tietä tulevaa liikennettä.

Kadut riittävät liikenteelle

Tieyhteyksien suunnittelun tarve ei katoa Harvialasta eikä Hämeenlinnasta. Harvialan alue tarvitsee katuyhteyden Harvialantielle ja tulevaisuudessa toivottavasti myös Harvialan junaseisakkeelle, Pusa kertoo.

Pusa korostaa, että kaavaehdotus sisältää Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntia koskevan suunnittelumääräyksen, jonka mukaan kunnilta edellytetään yhteistä palvelujen, maankäytön ja liikenteen suunnittelua kuntien rajalla.

– Hämeenlinnassa kantakaupungin alueella päädytään todennäköisesti kymppitien osalta kaupunkimaiseen tieyhteyteen, joka mahdollistaa nykyistä paremmin maankäytön vaativat liittymät. Kiertoliittymiä parannetaan raskaan liikenteen tarpeisiin, Pusa arvioi.

Vaikka Harvialan orsi nyt puuttuu vaihemaakuntakaavasta, moottoritien ja Moreenin eritasoliittymä on yhä paikallaan. Eritasoliittymän toteutuminen voi viedä aikaa, joten tieyhteyttä yritysalueelta moottoritielle ajatellaan toteutettavan vaiheittain.

Ensimmäisen vaiheen aikana Moreenista rakennettaisiin silta moottoritien yli 130-tielle eli vanhalle kolmostielle, jota pitkin liikenne kulkisi Viralan moottoritieliittymään. Toisessa vaiheessa Moreenilta rakennettaisiin moottoritien länsipuolelle rinnakkaisyhteys Viralan moottoritieliittymään.

Kolme aluetta tuulimyllyille

Kanta-Hämeeseen sopii lopulta tuulimyllyjä vain Humppilan pohjoisosaan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän rajamaille sekä Forssan ja Tammelan rajalle.

Hausjärven Huhtainnummi, Janakkalan Mallinkaisten ja Lammin Poikselän alueet on poistettu 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.

– Asukkaiden lisäksi Janakkalan ja Hausjärven kunnat vastustivat esitystä. Jos kunnat vastustavat, asia ei etene. Ennen toteuttamista tarvitaan myös kunnan tuulivoimayleiskaava, perustelee Heikki Pusa.

Vastustuksen lisäksi alueiden tarkempi selvittely paljasti, ettei millekään näistä kolmesta alueesta olisi sopinut kymmentä tuulimyllyä. Tuulivoimalan, asutuksen tai kesämökkien väliin ei riittänyt kilometrin suojavyöhykettä.

Kanta-Hämeessä Humppilan–Urjalan 20 myllyn tuulivoima-alueella on jo tehty ympäristövaikutusten arviointi ja alueelle laadintaan parhaillaan yleiskaavaa.

Jokioinen on myöntänyt Jokioisten–Humppilan–Ypäjän alueelle neljä suunnittelutarveratkaisua.

Näiden lisäksi myös Forssan–Tammelan tuulivoima-alueelle on valmistunut yleiskaava.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus on nähtävillä 26.1.–27.2.2015. (HäSa)