Kanta-Häme

Harvinainen liuskapielus löydetty Herajoelta

– Jippijaijei!, kuului pääsiäisenä päässäni, kun löysin peikon käden metsästä, kertaa liuskapielussienen Riihimäen Herajoelta löytänyt Martti Rajamäki.

Hän tekee usein maastoretkiä alueille, joita ei tunneta hyvin.

– Tarkoituksenani on usein etsiä uhanalaista tai harvinaista lajistoa. Riihimäen Herajoella on etupäässä vanhaa kuusikkoa sekä pieni lehtorinne, missä kasvaa kalliokieloa. Halusin tutkia erityisesti kalliokielorinteen sienilajistoa, missä on kohtalaisen paljon lehtilahopuustoa ja tiheä puusto. Se on siis juurikin mahdollinen kasvupaikka vaateliaallekin lajistolle.

Hän kertoo kuitenkin yllättyneensä suuresti, sillä pienellä etsinnällä hän löysi liuskapieluksen (Hypocreopsis lichenoides), jonka ruotsinkielinen nimi on osuvasti trollhand eli peikonkäsi.

Laji oli hyvin elinvoimainen yhdessä lahossa puussa. Rajamäen mukaan liuskapielus elää usein yhdessä ruskovuotikan (Pseudochaete tabacina) kanssa ja tälläkin kasvupaikalla samassa puussa oli ruskovuotikkaa paljon. Kyseinen löytö on liuskapieluksesta 20.–30. Suomesta. Laji on todettu vaateliaaksi ja se on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi. Suuressa osassa maata se on alueellisesti uhanalainen, tosin ei Etelä-Hämeessä.

Laji kasvaa koko maassa tiheäpuustoisissa luhdissa, rantapensaikoissa ja lehdoissa. Sen löytää useimmiten pajujen ja tuomien lahoilta oksilta sekä rungoilta. Siitä on löytöjä myös pähkinäpensaalta, syreeniltä ja havupuilta. Lajin on todettu sangen vaateliaaksi ja sen indikaattoriarvo on 4. Korkein indikaattoriarvo on viisi.

Martti Rajamäen mukaan liuskapieluksen kasvaminen tuolla melko pienellä eristyneellä alueella kertoo siitä, että lähimetsistä voi löytää harvinaista ja vaateliasta lajistoa. Sienilajiston lisäksi etenkin hyönteislajisto voi olla vaateliasta.

Monet lajit, kuten liuskapielus, kärsivät pienilmaston kuivumisesta sekä lahopuun poistosta. Monimuotoiset lähimetsät ovat myös mielenterveydellisesti tärkeitä ja olisikin oleellista miettiä yhä enemmän lähimetsien ja muunkin luonnon tarjoamaa ilmaista mielenterveystyötä.

Lisää paikallisen luonnon ihmeitä blogeissa www. metsanelaja.wordpress.com ja www.kertomuksiaelamasta.wordpress.com

Päivän lehti

2.4.2020