Kanta-Häme

Hätilän kaava vihdoin valmistumassa

Ei pidä hätkähtää, jos Hämeenlinnan Hätilässä törmää lähipäivinä nuoreen naiseen, joka sihtailee taloja ja kadunkulmia kamerallaan. Hän ei ole paparazzi eikä kiinteistövälitysfirman agentti, vaan maisematutkija Katriina Koski Pro Agrian Etelä-Suomen yhdistyksestä.

Koski on laatimassa Hämeenlinnan kaupungille kulttuuriympäristöselvitystä Hätilän alueesta. Korttelinäkymiä ja pihapiirejä kartoitetaan Hätilän asemakaavan uudistamisen pohjaksi.

– Tarkoitus on selvittää, mitä rakennushistoriallisia arvoja ja minkälaisia säilyneitä kokonaisuuksia on jäljellä, hän sanoo.

Sen jälkeen voidaan pohtia, minkälaista uutta rakennuskantaa alueelle saisi sovitettua ja miten se pitäisi sijoittaa, jotta alueen omaleimaisuus säilyisi.

Rakennusoikeutta …liian kanssa

Hätilän asemakaavan uudistaminen on ollut vireillä jo pitkään. Tänä keväänä asia nytkähti taas eteenpäin, kun arkkitehti Tuula Leppämäki astui uudistustyön ruoriin toukokuun alussa.

– Työ on kestänyt pitkään, koska kyseessä on iso alue ja siellä paljon tontinomistajia, hän sanoo.

Alueen rikkautena ja rasitteena on 1970-luvulla laadittu rakennuskaava, jossa tonteilla on Leppämäen sanoin ”ylisuuret rakennusoikeudet”. Se on mahdollistanut esimerkiksi rivitalomassojen mahduttamisen omakotivaltaisen alueen keskelle.

Toisaalta Hätilässä on säilynyt paljon etenkin jälleenrakennuskauden taloja 1950-luvulta mutta myös yhtenäisiä alueita, joiden rakennukset on tehty 1900-luvun ensi vuosikymmeninä tai jopa 1800-luvun lopussa.

Kirjavampi …kuin Sairio

– Viereiseen Sairioon verrattuna eron huomaa ihan karttaa katsomalla, Katriina Koski näyttää.

Sairiossa tonttijako on säilynyt samanlaisena kuin se oli sotien jälkeen 1940- ja 50-luvuilla. Talot rajoittuvat säntillisesti tontin kadunpuoleiseen reunaan, eikä puolitoistakerroksisten rintamamiestalojen joukossa ole montakaan uudisrakennusta.

Hätilässä tontteja on sen sijaan pilkottu ja uudisrakennuksia tungettu vuosikymmenten mittaan kirjavasti sinne tänne tontin keskelle.

Uudisrakentaminen …tuo elävyyttä

Kaikessa kirjavuudessaan Hätilä on maakunnallisesti arvokas rakennushistoriallinen alue. Tuula Leppämäen mukaan se velvoittaa vaalimaan niitä arvoja, joita alueella vielä on.

Katriina Koski kuvailee Hätilää eläväiseksi asuinalueeksi. Uudisrakentaminen ei suinkaan ole mikään peikko.

– Pitää vain muistaa, mikä sopii alueelle ja mitä alue kestää ollakseen vielä yhtenäinen, hän sanoo.

Kierreltyään alueella hän on toki huomannut, että jotkut uudisrakennukset pistävät ikävästi silmään. Hänen mukaansa paljon auttaisi jo se, miten rakennukset sijoitetaan tontille.

– Toisaalta uusi rakennus saattaa sulautua yllättävän hyvin ympäristöönsä vaikkapa yhtenäisten kattokulmien ansiosta. Ja kasvillisuudellakin pystyy pehmentämään ilmettä paljon, hän sanoo.

Luonnos valmiiksi …ennen syksyä

Katriina Koski kiertää maastotöissä säiden mukaan vielä ainakin keskiviikkona 14. toukokuuta sekä tiistaina ja keskiviikkona 27. ja 28. toukokuuta. Selvityksen on määrä valmistua touko-kesäkuun aikana.

Arkkitehti Tuula Leppämäki suunnittelee, että asemakaavaluonnos olisi valmis jo loppukesästä. Sitä ennen on tarkoitus järjestää asukastilaisuus ja viedä asia yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn.

Yksi päätettävistä asioista koskee rakennusoikeuksia: pitääkö rakennusoikeutta vähentää vai pidetäänkö kiinni entisistä mitoituksista.

Leppämäki arvelee, ettei radikaalia muutosta ole tulossa eikä aluetta ole tarkoitus museoida. Rakentamista voitaisiin kuitenkin ohjata muunlaisella ohjeistuksella.

– Sitä paitsi hyvin hoidettu vanha pihapiiri talousrakennuksineen on arvokkaampi kuin täyteen rakennettu tontti rivitalomassoineen, hän muistuttaa. (HäSa)