Kanta-Häme

Hätilän kirkko suljetaan

Hätilän kirkon alakerran lattiaeristeestä on löytynyt korjaamista vaativa kosteusvaurio, minkä vuoksi kirkkorakennus on päätetty sulkea kaikelta toiminnalta saman tien.

Koska kosteusvaurion korjaamisen yhteyteen on suunnitteilla myös kirkon peruskorjaus, on arvioitu, että rakennus pysyy suljettuna vuoden verran.

Kirkossa toimiville ryhmille on etsitty ryhmäkohtaisesti korvaavat tilat. Myöskään jumalanpalveluksia ei Hätilässä voida järjestää.

Lisätutkimuksia tarvitaan

Kerhotilojen lattiana on niin sanottu kaksoislaatta, jossa pintalaatan alla on käytetty eristeenä rakennusaikakaudelle tyypillistä toja- eli sementtisideaineista lastuvillalevyä. Nykyisin materiaalin tiedetään olevan herkkä kosteusvaurioille, ja kosteusmittauksissa todettiinkin eristetilan rakennekosteuden olevan haitallisen korkealla tasolla.

Sisäilmamittauksissa todettiin mikrobilajeja, jotka ovat yleisiä kosteusvaurioituneissa rakenteissa. Kirkon muissa tiloissa merkkejä kosteusvaurioista ei havaittu. Rakennussuunnitelmissa todettiin kuitenkin kosteusvaurioille riskialttiita rakenteita, joiden osalta on vielä tehtävä lisätutkimuksia.

Remontoimaan päästään vasta ensi vuonna

Hämeenlinnan itäpuolen asukkaita palveleva kirkko rakennettiin vuonna 1956, ja se on pitkälti alkuperäisessä kunnossaan. Epäilyt kosteusvaurioista heräsivät henkilökunnan oireiltua kirkon alakerran kerhotiloissa.

Korjausten suunnittelua on aloitettu ja tarkempi toimenpideohjelma valmistuu myöhemmin.

Korjaustarpeiden täsmennyttyä seurakuntayhtymän luottamuselimet joutuvat ratkaisemaan remontin laajuuden ja rahoituksen. Kerhotilojen lattiat on purettava ja rakennettava uudelleen. Samalla ratkaistaan vesi- ja lämpöjohtojen uusiminen sekä ilmanvaihdon päivittäminen nykyvaatimusten tasolle. Myös ikkunat alkavat olla käyttöikänsä päässä.

Korjaussuunnitelman on arvioitu valmistuvan loka-marraskuussa. Tämän jälkeen valtuusto päättä remontin budjetista. Varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa rakennuttajan kilpailutuksen jälkeen, todennäköisesti ensi keväällä. (HäSa)

Menot