Kanta-Häme

Hätilässä pienennetään rakennusoikeutta

Hämeenlinnan Hätilä on rintamamiestaloineen ja puutarhatontteineen yksi kaupungin helmistä.

Vuosien saatossa tontteja on kuitenkin lohkottu ja alue on täydentynyt sekä mittakaavaltaan ympäristöön sopivilla että sopimattomilla rakennuksilla.

Nyt kaupunki haluaa panna stopin hallitsemattomalle täydennysrakentamiselle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tällä viikolla suunnittelun periaatteet tulevalle Hätilän asemakaavamuutokselle.

12-kohtaiset periaatteet tähtäävät Hätilän nykyisen ympäristön vaalimiseen, jotta alue pysyy jatkossakin yhtenäisenä täydennysrakentamisesta huolimatta.

Tähän pyritään muun muassa tonttien rakennusoikeutta pienentämällä.

Uusvanha ei kelpaa

Hätilän puutarhatonttien rakenne on määritelty pitkälti jo vuonna 1937, ja alue onkin määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

Yhdyskuntalautakunnan kokouksen päätösesittelytekstissä kuitenkin todetaan, että alueen asuntokanta on vaihtunut ja sitä on korjattu alueen arvoa alentavalla tavalla.

Uusien ohjeiden mukaan Hätilän tiivistäminen on perusteltua ja toivottavaa, kunhan se toteutetaan nykyistä rakennuskantaa vaalien.

Tuleva asemakaava suosii kokonaisuuden kannalta tärkeiden rakennusten, pihapiirien ja katunäkymien säilymistä ja peruskorjausta. Uudisrakennusten tulee sopeutua kooltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väritykseltään alueen yleisilmeeseen ja ympäröiviin rakennuksiin.

Niiden ei kuitenkaan toivota näyttävän vanhoilta. Suunnitteluperiaatteiden mukaan uudisrakennusten tulee olla moderneja ja edustaa siten omaa aikaansa.

Ulko-ovi pihan puolelle

Kaupunki haluaa saada kuriin etenkin liian suuret rakennukset. Alueelle on tonttien suuren rakennusoikeuden puitteissa rakennettu omakotitalojen lisäksi myös 16 yksikerroksista rivitaloa.

Jatkossa suunnittelualueella ei enää sallita uusia, pitkänomaisia rivitalomassoja. Tavoitteena on, että nykyisillä suurilla tonteilla sallitaan yksi tai kaksi omakotitaloa ja niihin liittyvät talousrakennukset.

Ihan kaikille tonteille ei kahta taloa mahdu. Jaettavan tontin minimikooksi on määritelty 1400 neliötä.

Periaatteissa on listattu myös joitakin määräyksiä uusien rakennusten sijoittelulle ja ulkonäölle. Esimerkiksi päärakennuksen ulko-ovea ei jatkossa saa sijoittaa pääjulkisivuun kadun puolelle, vaan perinteiseen tapaan pihan puolelle.

Alueelle ei kaivata myöskään matalia, yksikerroksisia rakennuksia. Toivottu malli on korkeahko, harjakattoinen, puolitoistakerroksinen talo, jonka kattokulma on noin 25–34 astetta.

Tietä kavennetaan

Hätilän kaavamuutoksen yhteydessä uusitaan myös Ruutikellarintien mittakaava.

1970-luvulla katua levennettiin kaavakartalla 14-metriseksi, mutta käytännössä katua ei ole kuitenkaan levennetty.

Nyt kaava on tarkoitus korjata siten, että Ruutikellarintien palautetaan myös kartalla takaisin alkuperäiseksi, kymmenen metriä leveäksi kaduksi.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi periaatteet tiistaina. Niiden pohjalta alkaa varsinainen asemakaavamuutos, jonka pitäisi valmistua ensi vuoden lopulla. (HäSa)

Menot