Kanta-Häme

Hattula jatkaa asemakaavojen päivittämistä

Hattula. Hattula jatkaa tänä vuonna asemakaavojen ajantasaistamistyötä. Parolan keskusta-alueen ja Katinalan alueen kaavat aiotaan saada valtuuston hyväksyttäviksi vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi kaava-aluetta laajennetaan muun muassa Rahkoilassa ja Katinalassa.

Osa-alueiden asemakaavoja on hyväksytty jo aiemmin. Näitä alueita ovat Kanunki, Haljami, Alppilanmäki, Parolan ramppi, Päivärinteen koulu ja Tuulia-koti.

Ranta-asemakaavojen muutostyöt ovat kesken Vanajanniemessä ja Petäyksessä. Sotkajärven ranta-asemakaavan muutos on vireillä, ja se koskee järven koillis- ja pohjoisosia.

Merven Pulterin alueen asemakaavatyö lepää tällä hetkellä. Yleiskaavahankkeita Hattulassa ei ole vireillä.

Hattulan tekninen lautakunta käsitteli kaavoituskatsausta tiistaina. Seuraavaksi se menee kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. (HäSa)

Hamk ja seurakunnat sopivat yhteistyöstä

Hämeenlinna. Hämeen ammattikorkeakoulu tiivistää yhteistyötään alueen evankelis-luterilaisten seurakuntien kanssa. Yhteistyösopimus Forssan, Hattulan, Hämeenlinna-Vanajan, Lammin, Riihimäen, Sääksmäen ja Tammelan seurakuntien kanssa allekirjoitettiin Visamäen kampuksella keskiviikkona.

Yhteistyön tarkoituksena on edistää, kehittää ja luoda uusia toimintatapoja, jotka tukevat oppilaitoksessa opiskelevien ja työskentelevien kokonaishyvinvointia. Hamk ja seurakunnat voivat hyödyntää toistensa asiantuntijuutta ja ammatillista osaamista opetus-, kasvatus- ja kehittämistyössään.

Seurakuntien työntekijät sitoutuvat Hamkin eettiseen toimintaohjeistoon ja työskentelevät monikulttuurisen työympäristön edellyttämällä ekumeenisella ja uskontodialogisella työotteella. Yhteistyössä noudatetaan Suomen uskonnonvapauslain ja kirkon oppilaitostyön periaatteita. (HäSa)