Kanta-Häme

Hattula kannattaa nykyistä sote-malliaan

Hattulan kunta suhtautuu kielteisesti sekä hallituksen esittämään sote-lakiesitysluonnokseen että Kanta-Hämeen sote-lausuntoon. Kunta katsoo, että sen nykyinen oma malli on monelta kannalta parempi.

Hattulan kunnanhallitus käsitteli lausuntoasiaa maanantaina kunnanhallituksessa. Tosin voi olla, että koko lausunto on turha, sillä on alkanut näyttää siltä, että maan hallituskin on lipeämässä sote-asiassa toisille linjoille.

Kustannustehokkuus vaarantuisi

Hattula sanoo lausunnossaan, että hallituksen ehdottama malli vaarantaisi Hattulan sote-palvelujen kustannustehokkuuden, lähipalveluiden saatavuuden sekä oman järjestämis- ja tuottamisvastuun.

Vastuukuntamalli saattaisi myös heikentää henkilökunnan saatavuutta ja etuisuuksia.

Hattula huomauttaa lausunnossaan, että Hattulan nykyinen malli toimii hyvin, sillä hoitotakuu hoitoon pääsyssä on toteutunut eikä siirtoviivemaksuja ole ollut vuoden 2009 jälkeen. Sosiaalitoimessa kunta on noudattanut seitsemän vuorokauden käsittelyaikoja kaikilla vastuualueilla.

Hattula kustannustehokas

Edullisestikin Hattula palvelunsa hoitaa, sillä kunta käyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin vähemmän rahaa kuin mikään muu kunta Kanta-Hämeessä. Koko Manner-Suomessa Hattula oli jaetulla kolmannella sijalla vuonna 2012.

Sote-lakiluonnoksessa esitetään mallia, jossa vaativia sote-palveluja voisi järjestää vain Hämeenlinna. Riihimäki voisi halutessaan järjestää perustason palveluja. Forssassa on alle 20 000 asukasta, joten Forssan palvelut järjestäisi Hämeenlinna.

Maakunnalla oma ehdotus

Kanta-Hämeen esittämä malli olisi sellainen, että Forssan seutu, Hämeenlinnan seutu ja Riihimäen seutu järjestäisivät perustason palvelut itsenäisesti. Vaativammat sote-palvelut järjestäisi koko maakunnan kokoinen sote-alue.

Hämeenlinna vastustaa sote-lakiesitystä, mutta kannattaa maakunnan esittämää mallia. Janakkalakin vastustaa sote-lakiesitystä ja on pääosin maakunnallisen mallin kannalla. Tosin Janakkala toivoo, että kuntayhtymät sallittaisiin ja ettei 20 000 asukkaan raja olisi ehdoton. (HäSa)